Langst zittende medewerkers verdienen niet automatisch de hoogste beloning

Lysan Pot

In de meeste organisaties neemt de beloning van medewerkers automatisch toe naarmate zij langer in dienst zijn. Volgens Effectory, marktleider in medewerkersonderzoek, is dat niet langer vanzelfsprekend. Duurzaam succesvolle organisaties durven juist af te wijken van deze traditionele benadering en belonen medewerkers op basis van hun toegevoegde waarde.

Het huidige systeem waarin medewerkers alleen maar meer en nooit minder gaan verdienen is volgens Guido Heezen, oprichter van Effectory en HR trendwatcher, in de toekomst onhoudbaar. ‘We signaleren namelijk dat de waarde van ervaring voor organisaties sneller dan ooit afneemt.’

Eerlijk zijn over toegevoegde waarde

Relevante werkervaring

Heezen legt dit uit: ‘Beloning is heel lang gekoppeld geweest aan ervaring. Iemand die lang in dienst was, had nu eenmaal de meeste ervaring en was daardoor automatisch ook het meest waardevol. We zien alleen dat de waarde van ervaring sneller dan ooit afneemt. Een kantoormedewerker die het niet meer redt met veel kennis van WordPerfect, een automonteur die het niet meer redt met het uit elkaar halen en in elkaar zetten van een motor. Ervaring veroudert sneller dan ooit, terwijl beloning nog steeds als vanzelfsprekend omhoog gaat. Verder blijkt uit onze medewerkersonderzoeken dat bijvoorbeeld de veranderingsgezindheid van medewerkers geleidelijk afneemt naarmate de lengte van het dienstverband toeneemt. Waarom is het dan zo vanzelfsprekend dat het salaris van medewerkers alleen maar één kant op kan gaan?’

Geen ruimte voor talent

Volgens Heezen heeft het huidige systeem, waarin automatische loonstijging vanzelfsprekend is, een aantal negatieve gevolgen voor zowel medewerkers als organisaties. ‘Het zorgt er op dit moment voor dat een groot aantal veel verdienende medewerkers vast zit in hun werk, als in een gouden kooi’, vertelt Heezen. ‘Deze mensen zullen niet snel weg gaan, omdat de kans om ergens anders een vergelijkbare baan te vinden klein is. De waardering van hun collega’s neemt echter af, wat een wissel trekt op hun bevlogenheid. Ook zien we organisaties massaal ontwijkgedrag vertonen. Ze bouwen cases op en grijpen reorganisaties aan om van veel verdienende medewerkers af te komen. Dit zorgt voor een gevoel van onveiligheid en dit trekt ook een wissel op bevlogenheid. Tenslotte zien we dat talentvolle, nieuwere medewerkers geremd worden in hun groei. Zij zien dat er loonmatiging op hen wordt toegepast en voelen zich hierdoor onvoldoende erkend en gewaardeerd. Ze verdienen minder dan langer zittende medewerkers, terwijl ze weten dat ze niet altijd slechter presteren. En ook dit trekt een wissel op bevlogenheid.’

Duurzaam succes

Organisaties die succesvol willen zijn, doen er goed aan om een eerlijk gesprek aan te gaan over toegevoegde waarde

Wat is volgens Heezen een goede aanpak? ‘Organisaties die op de lange termijn succesvol willen zijn, doen er goed aan om op een eerlijke, respectvolle manier het gesprek aan te gaan over ieders toegevoegde waarde’, vertelt Heezen. Contributiegericht belonen is dus het devies. Dit betekent dat waar nodig dus ook het gesprek aangegaan zal worden over het laten afnemen van beloning. ‘Zo kunnen meer medewerkers behouden blijven, met behoud van betrokkenheid, bevlogenheid, energie en flexibiliteit. Medewerkers ontvangen een salaris dat zowel marktconform als reëel is, wanneer je kijkt naar de waarde voor de organisatie. Hier hebben zowel organisaties als medewerkers uiteindelijk profijt van.’

Toegevoegde waarde: het gesprek waard

Natuurlijk is het niet eenvoudig om in onze samenleving ineens over te gaan naar contributiegericht belonen. Ook de maatschappij houdt er nog geen rekening mee. Denk aan de manier waarop hypotheekverschaffers naar inkomen kijken. Toch wordt contributiegericht belonen steeds normaler door de grote groep ZZP-ers die Nederland rijk is. Om de discussie verder open te breken, gaat Heezen in 2014 het gesprek aan met 12 CEO’s van de Beste Werkgevers in Nederland.

ZZP maakt onvermijdelijkheid demotie zichtbaar

Ben jij een World-class Workplace? Laat je medewerkers spreken!

Het World-class Workplace label is een eerlijk en gratis keurmerk dat alleen te behalen is, door wat eigen medewerkers over jouw organisatie zeggen als werkgever.

Aanmelden