Het efficiënt inrichten van Intern Klantenonderzoek

Georgine Adriaansen

Ondersteunende diensten zorgen ervoor dat organisaties optimaal kunnen presteren. Voor deze teams is het daarom belangrijk om te allen tijde te weten wat er bij de interne klant speelt. Maar hoe verzamel je nu zo veel mogelijk informatie zonder dat de respondent hier de dupe van wordt? Steven Hormann, consultant Intern Klantenonderzoek bij Effectory, geeft in deze video de oplossing voor dit vraagstuk.

Details versus hoofdlijnen

Binnen interne klantenonderzoeken zien we dat ondersteunende diensten worstelen met de enquêtedruk voor hun respondenten. De stafafdelingen vragen op een gedetailleerd niveau om informatie terwijl voor de respondent vaak juist de hoofdlijnen van belang zijn. Binnen veel organisaties zijn er minstens 5 ondersteunende diensten. Met een gemiddelde van 15 minuten per enquête komt dit neer op een invullast van 75 minuten per respondent per jaar. Gevolg hiervan is dat de respondent afhaakt en er dus minder respons binnenkomt. Kan dit niet efficiënter?

Gezamenlijk klantenonderzoek interne diensten levert kostenbesparing op

Hoe verlaag je de enquêtedruk?

We zien tegenwoordig dat ondersteunende diensten steeds meer samenwerken en dat ze een uniforme dienstverlening leveren. Een logisch gevolg hiervan zou een gezamenlijk Intern Klantenonderzoek moeten zijn. Het samenvoegen van de onderzoeken levert een tijdswinst van maar liefst 60 minuten per respondent per jaar op.

Hoe kun je méér uit het onderzoek halen?

Het samenvoegen van de diensten in één onderzoek heeft naast tijdswinst nog een positief gevolg. Er wordt nu op overkoepelend niveau om informatie gevraagd waardoor de relevantie van het onderzoek ook voor de respondent groeit. Er ontstaat op deze manier een co-creatie die de opbrengst van de interne klantenonderzoeken naar een hoger niveau tilt. Zo profiteren niet alleen de ondersteunende diensten maar ook de interne klanten en uiteindelijk de gehele organisatie van het efficiënt inrichten van het Intern Klantenonderzoek!