Het gevecht om de hoogopgeleide medewerker

Guido Heezen

De komende jaren zal de vergrijzing toenemen, want steeds meer babyboomers gaan met pensioen. Hierdoor zijn organisaties genoodzaakt op zoek te gaan naar hoogopgeleide jongeren om de gaten op te vullen. Het aantal uitstromers zal de komende jaren gigantisch zijn. De naoorlogse generatie, die momenteel ‘op het pluche zit’, zal de komende jaren uitstromen. Hierdoor ontstaat een grote behoefte aan nieuwe instromers – en dan met name hoogopgeleide jongeren. Er gaat een ‘gevecht’ ontstaan om deze hoogopgeleide medewerker te winnen voor de organisatie aangezien het aanbod beperkt is. Hoe kunt u als organisatie daar tijdig op inspelen?

De beroepsbevolking neemt toe

Gelukkig neemt de totale werkzame beroepsbevolking en het aandeel hoger opgeleiden de laatste jaren toe. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De totale werkzame beroepsbevolking bestond in 2001 uit 5.716.000 mensen. Dit steeg tot en met 2010 naar 6.379.000. Het aandeel hoger opgeleiden (HBO en hoger) nam vanaf 2001 toe van 31,3% tot 40,1% van de totale werkzame beroepsbevolking in 2010.1

De vergrijzing neemt sterker toe

Helaas gaat de stijging van dit aandeel niet snel genoeg. Het vergrijzingsprobleem is in 2010 versneld, nu de eerste lichting van de babyboomgeneratie 65 jaar is geworden. Het vergrijzingsprobleem wordt tot 2038 alleen maar groter. De generatie, die geboren is tussen 1965 en 1985, heeft een hoge levensverwachting en raakt tussen 2030 en 2050 pensioengerechtigd: de bevolking is dan op zijn ‘grijst’.2 De reële verwachting is hierdoor dat de vergrijzing sneller toeneemt dan het aandeel hoogopgeleiden, waardoor de totale werkzame hoger opgeleide beroepsbevolking de komende jaren zal afnemen.

Aantrekkelijke werkgever en/of efficiencyslag?

De meeste organisaties zijn genoodzaakt om hier op in te spelen. Hoe kunt u als organisatie het ‘gevecht’ aan gaan? Enerzijds is het belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn, waar hoogopgeleide jongeren graag willen werken. Een goede werksfeer, ontwikkelingsmogelijkheden en sociale innovatie spreken deze doelgroep aan. Anderzijds is het noodzaak om een efficiencyslag te slaan en de organisatie zo in te richten dat alle medewerkers optimaal kunnen presteren. Het is aan u om de organisatie zo in te richten dat het primaire proces zich kan richten op de kerntaken en geen tijd verliest aan ondersteunende werkzaamheden. Het is de taak van de stafafdelingen om hen optimaal te ondersteunen.

De stem van medewerkers

Effectory helpt u bij deze uitdaging. Enerzijds kunt u een medewerkersonderzoek uit voeren om zo uw medewerkers een stem te geven. Wat vinden zij van u als werkgever, welke ideeën leveren en wat speelt waar in welke mate. Maak uw medewerkers deelgenoot van uw strategie en beleidsplannen en laat ze meedenken. U zult zien dat er veel goede ideeën op de werkvloer zijn en door de medewerkers zelf opgepakt kunnen worden. Bovendien maakt dit het werk voor medewerkers interessanter. Anderzijds helpt Effectory uw organisatie met de efficiencyslag. Door middel van het intern klantenonderzoek ontdekt u precies hoe er samengewerkt wordt tussen afdelingen. Hoe wordt de interne dienstverlening ervaren en kunnen uw medewerkers prettig hun werk doen. Het intern klantenonderzoek biedt unieke inzichten, waarmee zowel efficiëntie, effectiviteit als de interne klantgerichtheid bevorderd kan worden.


1 Bron: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71822NED&D1=0,2&D2=0&D3=0&D4=0&D5=2,5-6,8-9&D6=0&D7=a&HD=110317-1440&HDR=T,G1,G6&STB=G2,G4,G5,G3
2 Bron: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/40A155E9-15E5-469B-95FE-F504A904C1D7/0/2008p19p155art.pdf