Het managen van werksfeer

Arne Barends

Gaat u met een glimlach de deur uit op maandagochtend? We zouden het bijna vergeten tijdens deze periode van economische malaise: het belang van een positieve en gezonde werksfeer en plezier in uw werk. Uit onderzoek van Effectory blijkt dat de werksfeer dalende is. Werd plezier in het werk vorig jaar september nog met een ruime 7,7 beoordeeld, nu is dat nog een 7,2. De focus van de werkgever is in deze tijd – begrijpelijkerwijs – voornamelijk gericht op overleven en een efficiënte bedrijfsvoering. Dit is ook belangrijk. Het belang van een positief werkklimaat moet alleen niet onderschat worden, zeker niet in deze tijd. Als plezier in het werk een speerpunt op de agenda van uw organisatie blijft, is dit bedrijfseconomisch interessant én goed voor het welzijn van uw medewerkers.

Voorkom uitval, creëer energie

Een belangrijk voordeel van een gezonde werksfeer en positieve werksfeer is het voorkomen van uitval. Stress, pesterijen en het missen van uitdaging: het zijn allemaal oorzaken van een verlaagd werkplezier. Dit kan ertoe leiden dat uw medewerkers minder gemotiveerd worden, zich ziek melden of zelfs langdurig uitvallen. Dat is bijzonder vervelend, zowel voor de medewerker in kwestie als voor uw organisatie. Want juist nu heeft u medewerkers nodig die aanwezig zijn en de juiste mentaliteit bezitten om zich extra in te zetten.

Een ander belangrijk voordeel van een gezonde en positieve werksfeer is de energie die vrijkomt in uw organisatie. Mensen krijgen zin om te aan de slag te gaan, om te scoren, om hun best te doen! Zeker in tijden waarin er gepresteerd moet worden, is dit daarom belangrijk.

Probeert u daarom de werksfeer in uw organisatie te monitoren en te managen. Erg nuttig, maar zeker ook leuk om te doen. U verhoogt zo het werkplezier van uw medewerkers, maar ook dat van uzelf!

Zoek de oorzaak

Hoe krijgt u de werksfeer in uw organisatie inzichtelijk? Belangrijk is om te achterhalen welke factoren van invloed zijn op werksfeer en maken dat uw medewerkers met plezier aan het werk zijn. Pas als u dit weet, kunt u aan de slag. Dit is niet eenvoudig, want deze kunnen per medewerker verschillen. Iedereen heeft immers andere behoeftes en verwachtingen. Uit onderzoek van Effectory blijkt dat het mogelijk is om een aantal basisvoorwaarden te onderscheiden, die vrijwel altijd van invloed zijn op beoordeling van de werksfeer:

  • Goed contact met collega’s. Dit is ontzettend belangrijk voor uw medewerkers om het naar hun zin te hebben. Een team waar openheid is en waarin er niet teveel geroddeld wordt is erg waardevol, zowel voor het welzijn van de teamleden als voor de productiviteit.
  • Waardering vanuit de organisatie. Geef af en toe figuurlijk een schouderklopje. Het gevoel hebben opgemerkt te worden en positieve reacties te ontvangen op geleverde inspanningen maakt dat uw medewerkers zich met veel meer plezier inzetten. Ook opbouwende feedback over zaken die minder goed gaan is belangrijk. Zo geeft u uw medewerkers de kans om hun prestaties te verhogen.
  • Prettig contact met de leidinggevende. Klikt het niet tussen een medewerker en een manager, dan ontstaat een lastige positie waarin de medewerker zich oncomfortabel en gefrustreerd voelt. Dit blokkeert optimale prestaties. Een goede band maakt dat de medewerker zich vrijer voelt om zichzelf te zijn: dan komen sterke punten sneller aan het licht.

Buiten deze drie basisvoorwaarden zijn er altijd meer factoren die de werksfeer beïnvloeden. Plezier in het werk is immers altijd subjectief en daarom lastig op een generieke manier in kaart te brengen. Wel kan goed worden blootgelegd in welke afdelingen wel en niet sprake is van een positieve en gezonde werksfeer.

Werksfeer analyse

Persoonlijke gesprekken zijn een goed middel om achter de mening van uw medewerkers te komen. Maar niet altijd een adequaat middel. Misschien is er geen tijd om alle medewerkers persoonlijk te spreken, of voelen medewerkers zich niet helemaal vrij om aan te geven wat er aan de hand is.

Wilt u professioneel aan de slag met het verhogen van de kwaliteit van de werksfeer? U kunt dan kiezen voor de nieuwe werksfeeranalyse van Effectory. Hiermee krijgt u specifiek in beeld welke factoren invloed hebben op de werksfeer in úw organisatie. Ook krijgt u precies inzichtelijk in welke organisatie onderdelen wel en niet sprake is van een goede werksfeer.