Het verbeteren van de organisatie: Iedereen denkt mee!

Annette Capelle

Wie zijn er verantwoordelijk voor het verbeteren van de organisatie? Toch niet alleen de directie en/of raad van bestuur? We zien steeds vaker dat verantwoordelijkheden lager in de organisatie gelegd worden. Dit merken we ook aan de manier waarop onze klanten omgaan met medewerkersonderzoeken.

Medewerkersonderzoek: ‘Tool’ voor managers én medewerkers

Waar het medewerkersonderzoek vroeger nog wel eens gezien werd als een ‘speeltje’ van HR, wordt het nu steeds meer gezien als een ‘tool ‘ waar vooral managers én medwerkers hun voordeel mee kunnen doen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het bespreken van de resultaten én het omzetten van de resultaten in acties om de eigen organisatie steeds verder te verbeteren.

We zien leidinggevenden hierbij vaak nog een grote rol spelen. Toch zijn er ook al organisaties die de verantwoordelijkheid om iets te doen met de resultaten rechtstreeks bij de medewerkers neerleggen.

Medewerkers aan het woord: Hoe kan het beter?

De nieuwe onderzoeksaanpak van Effectory – het verbeteronderzoek – stimuleert medewerkers om meer verantwoordelijkheid te nemen. In dit onderzoek worden medewerkers niet alleen gevraagd waar ze wel en niet tevreden over zijn. De nadruk ligt vooral op hóe medewerkers denken dat het dan anders of beter kan. En wat voor oplossingen zij zelf zien. Op deze manier geef je medewerkers een rol in het verbeteren en innoveren van de organisatie.