Hoe is het gesteld met de werkbeleving van de medewerkers in de sector Openbaar Bestuur & Veiligheid?

Danny Paulich

Het overheidslandschap is onderhevig aan vele veranderingen. Zo heeft een groot aantal organisaties te maken met fusies, reorganisaties, herindelingen en bezuinigingen. Deze organisaties moeten daardoor vaak meer doen met minder middelen. Dit heeft invloed op de werkbeleving van de medewerkers.

InternetSpiegel

InternetSpiegel Openbaar Bestuur & VeiligheidInternetSpiegel voert medewerkersonderzoek uit dat speciaal is gericht op de sector Openbaar Bestuur & Veiligheid. Jaarlijks wordt er bij 100 tot 150 organisaties feedback gevraagd aan de medewerkers. Dankzij deze onderzoeken is het inzichtelijk hoe belangrijke HR-thema’s zoals werkplezier, bevlogenheid, binding en werkdruk scoren. Uit de resultaten blijkt dat waterschappen het hoogst scoren. Benieuwd welke organisaties ook goed scoren en welke organisaties achterblijven?

Sectormagazine

Hoe staat het er voor met de werkbeleving in de sector Openbaar Bestuur & Veiligheid? Wat valt op in de verschillende organisaties? En hoe scoort het Openbaar Bestuur & Veiligheid ten opzichte van andere sectoren? Het sectormagazine “Openbaar Bestuur & Veiligheid – Een helder inzicht in de werkbeleving van de medewerkers” geeft antwoord op deze vragen. Daarnaast geeft het magazine input om in gesprek te gaan met medewerkers én om uitdagingen aan te pakken. Zo ondersteunen wij organisaties in hun reis naar goed werkgeverschap.

Sectormagazine: Openbaar Bestuur & Veiligheid

Sectormagazine Openbaar Bestuur & Veiligheid

Wilt u een helder inzicht krijgen in de werkbeleving van de medewerkers? Download gratis het sectormagazine Openbaar Bestuur & Veiligheid:

Download het magazine

In 2014 heeft InternetSpiegel een top 10 samengesteld van Beste Werkgevers binnen de sector Openbaar Bestuur en Veiligheid. Op 3 eindigde de Raad van State, 2e werd Gemeente Barneveld. De winnaar is te vinden in het magazine!

High Performance Teams

Tot slot kunt u alles lezen over High Performance Teams. Om als organisatie goed te presteren is de onderlinge samenwerking binnen de teams van groot belang. InternetSpiegel heeft onderzoek gedaan naar zogenaamde High Performance Teams en hun geheimen. Hoe komt het dat sommige teams buitengewoon goed presteren en anderen niet? Waaraan kun je zulke teams herkennen? En vooral, wat kunnen we van hen leren?

Het medewerkersonderzoek van InternetSpiegel helpt u op weg met bovengenoemde zaken. De overkoepelde conclusies en trends zijn samengebracht in het magazine. Hopelijk biedt dit u nieuwe en verhelderende inzichten!

Kevin KoningsWilt u meer weten over een medewerkersonderzoek van InternetSpiegel?

Neem voor meer informatie en de mogelijkheden van InternetSpiegel contact op met 020 – 30 50 102.

Voor alle overheidsinstellingen binnen de sectoren Openbaar Bestuur en Veiligheid, is InternetSpiegel hét meetinstrument om medewerkersonderzoek en intern klantenonderzoek uit te voeren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft -in samenwerking met ICTU- InternetSpiegel ontwikkeld om goed werkgeverschap te stimuleren. Ieder jaar doen 100 tot 150 organisaties onderzoek. Effectory is sinds juni 2013 de trotse concessiehouder van InternetSpiegel.