Hoe is het met de werkbeleving van woningcorporatie medewerkers gesteld?

Hoe is het met de werkbeleving van woningcorporatie medewerkers gesteld?

De corporatiesector is volop in beweging. Bezuinigingen, de verhuurdersheffing en herziening van de woningwet zorgen voor veel onrust. Deze ontwikkelingen vragen om een efficiëntie- en moderniseringsslag binnen woningcorporaties.

Wat doet dit met de werkbeleving van medewerkers?

De verandering die de corporatiesector momenteel doormaakt gericht op besparing en efficiëntie, vraagt veel van medewerkers. Zij willen vaak wel mee veranderen en begrijpen ook waarom dit nodig is, maar eenvoudig is het aanpassen van vertrouwde werkwijzen niet. Hoe staan zij hierdoor in hun werk?

Betrek medewerkers

Het is belangrijk voor corporaties om medewerkers goed te begeleiden bij deze ontwikkelingen. Hoewel besparingen niet te voorkomen zijn, is het aan een corporatie zelf hoe zij hierover communiceren. Betrek medewerkers vooral op tijd bij reorganisaties, cultuurtrajecten en veranderingsprocessen. Speel open kaart en wees zo transparant mogelijk.

Maar wat voor effect heeft deze cultuuromslag op de betrokken- en bevlogenheid van medewerkers in de sector? Beide thema’s hebben een positieve invloed op de persoonlijke prestaties van medewerkers én het succes van de corporatie. Aangezien er meer resultaat behaald moet worden met minder middelen, is betrokken- en bevlogenheid alleen maar belangrijker geworden. Het sectormagazine woningcorporaties geeft antwoord op deze vragen. Het rapport geeft een helder beeld van de werkbeleving binnen de corporatiesector.

Sectormagazine Woningcorporaties:

Bent u benieuwd naar meer inzichten op het gebied van werkbeleving binnen de corporatiesector? Vraag het sectormagazine woningcorporaties aan! Hierin worden de meest opvallende HR-trends en belangrijkste thema’s uitgelicht, denk aan bevlogenheid en betrokkenheid, samenwerken, efficiëntie en werkdruk.

Vraag het sectormagazine woningcorporaties gratis aan