HR Analytics: Rolduidelijkheid

Lieke Pijnacker

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden op het werk en wat wordt er precies van je verwacht? Grote kans dat je dit eigenlijk niet exact weet, als je er eens goed over na gaat denken. En je bent niet de enige. In Nederland geeft bijna de helft van de medewerkers aan rolduidelijkheid te missen op werk.

HR Analytics: Rolduidelijkheid

Rolduidelijkheid gaat over de mate waarin jouw verantwoordelijkheden op je werk, de inhoud van je werk en je werkprocessen helder zijn. Niet alleen die van je eigen rol, maar ook van die van je collega’s. Dit is erg belangrijk om goed te kunnen functioneren. Onzekerheden op het werk zorgen voor spanning en stress. Rolduidelijkheid helpt om dit te voorkomen en levert veel voordeel op voor zowel medewerkers als werkgevers.

25% betere prestaties

‘Welke voordelen dan bijvoorbeeld?’ zul je nu misschien denken. De feiten op een rij: Medewerkers die rolduidelijkheid ervaren werken 53% efficiënter en 27% effectiever dan medewerkers zonder rolduidelijkheid. Dit resulteert in een 25% hogere werkprestatie. En niet alleen werkuitkomsten worden positief beinvloed, rolduidelijkheid zorgt er ook voor dat collega’s elkaar meer vertrouwen en dat medewerkers graag bij de organisatie wil blijven werken. Daarnaast blijkt dat ongeveer 75% van de medewerkers die rolduidelijkheid ervaart zowel bevlogen als tevreden is op het werk. De impact van rolduidelijkheid is dus enorm. Gelukkig ervaart de helft van alle medewerkers in Nederland wél rolduidelijkheid.

HR Analytics: Rolduidelijkheid infographic & factsheet

Direct inzicht in HR analytics? Download de gratis infographic over rolduidelijkheid.

Download

Vrijheid én duidelijkheid

Maar is werken binnen gezette kaders niet saai en belemmerend voor medewerkers? Integendeel. Het is natuurlijk belangrijk dat medewerkers een zekere mate van vrijheid krijgen om hun werk zelf in te richten, want hierdoor ervaren zij autonomie. Dat zorgt voor werkplezier, meedenken en ondernemerschap. Met rolduidelijkheid bedoelen we dus ook niet dat er uitgebreide procedures gevolgd moeten worden. Wél heeft iedereen een duidelijk doel nodig. Prioriteiten en grenzen waarbinnen je oplossingen kunt zoeken. Handvaten om taken concreet op te kunnen pakken. Rolduidelijkheid biedt deze handvaten en zorgt ervoor dat medewerkers gemotiveerd zijn en blijven. Ga maar eens na bij jezelf. Voel jij je lekker in een situatie waarin je alle vrijheid krijgt, zonder duidelijkheid over jouw verantwoordelijkheden en die van je collega’s? Of werk je het beste met vrijheid én duidelijkheid over jouw verantwoorlijkheden en die van je collega’s? Waarschijnlijk het laatste. Rolduidelijkheid zorgt ervoor dat je beter én met meer plezier je werk kunt doen, zonder jezelf te verliezen in teveel vrijheid.

Verschillen tussen organisaties

Maak het nog iets uit in wat voor organisatie je werkt? We hebben onderzocht of de grootte van de organisatie waar je werkt effect heeft op rolduidelijkheid. Opvallend is dat er minder rolduidelijkheid is bij kleine organisaties (< 200 medewerkers) en zeer grote organisaties (> 10000 medewerkers). Dit kan te maken hebben met de organisatiecultuur. Binnen kleine organisaties heerst er vaak een vloeiende werkomgeving. Medewerkers pakken van alles op wat moet gebeuren, ook taken die buiten hun eigen functie liggen. Dit kan leiden tot meer rolonduidelijkheid. Binnen grote organisaties zien we vaak dat er minder en stuggere communicatie is binnen teams. Een open en frequente feedbackcultuur is juist een belangrijke voorwaarde voor rolduidelijkheid. Open communicatie binnen teams zorgt ervoor dat onzekerheden over taken en verantwoordelijkheden ter sprake komen.

Meer informatie?

Wil je een volledig beeld van onze bevindingen over rolduidelijkheid op de werkvloer? Download dan de gratis infographic of neem contact met ons op om de rolduidelijkheid in jouw organisatie in kaart te brengen met een themaonderzoek.

People Analytics

Met People Analytics vind je antwoord op complexe vraagstukken binnen je organisatie, zoals onder andere prestaties, werkdruk, en retentie van medewerkers.

bekijk nu