HRM: hoe haalt u het beste uit uw mensen?

Guido Heezen

Kijkend naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, is het structureel moeilijk om vooral voor hogere functies goede mensen te krijgen. Terwijl daar wel het geheim van succes zit: de juiste mensen aantrekken en daar het beste uit halen.

“HRM gaat een cruciale functie vervullen”, zegt Marc Sijtstra, directeur van Effectory. “Inzichten uit goed onderzoek kunnen het werk een stuk eenvoudiger maken.”

“Het succes van organisaties hangt de komende decennia af van het hebben van de juiste mensen”, zegt Sijtstra. “De crux is ervoor te zorgen dat die mensen optimaal kunnen functioneren.”

Tevredenheid van personeel niet zaligmakend

‘Tevredenheid’ leek het adagium van de afgelopen jaren. Sijtstra merkt op: “Een slimme werkgever kijkt verder dan alleen de tevredenheid van zijn medewerkers. Iemand kan het bijvoorbeeld prima naar zijn zin hebben, maar zich niet heel erg inzetten. Daarom moet je juist ook op andere factoren sturen. Want wat je echt wilt weten is: hoe betrokken is iemand bij de organisatie, hoe gemotiveerd, hoe loyaal, hoe engaged. Dat is bepalend voor de mate waarin medewerkers zich inzetten voor de doelstellingen van de organisatie”.

De vier belangrijkste trends op HRM-gebied volgens Sijtstra:

  1. Groeiend belang van de factor arbeid
  2. Veranderende arbeidsrelatie
  3. Generatie Y
  4. Spilfunctie voor HR-afdeling

Groeiend belang van de factor arbeid

Nederland is een dienstenmaatschappij geworden. Het groeiende belang van de factor arbeid daarin creëert een informatiebehoefte. Die informatie bestond voorheen vooral uit ziekteverzuimcijfers, verloopcijfers en demografische cijfers. Sijtstra: “Als je medewerkers heel boud met een machine vergelijkt, werd er dus alleen gekeken: is de machine er, en staat ie aan of uit. Nu willen we ook weten hoe het met die mensen gaat. Of die machine niet oververhit is, efficiënter kan werken, gepest wordt of meer uitdaging nodig heeft.”

Veranderende arbeidsrelatie

Dat medewerkersonderzoek verandert, is inherent aan de veranderde arbeidsrelatie. Sijtstra: “Vroeger ging je ergens werken en als het een goede werkgever was bleef je daar. Maar, het gaat er steeds meer naartoe dat mensen zichzelf verhuren. Mensen nemen steeds meer zelf de verantwoordelijkheid voor wat ze te bieden hebben. De organisatie is niet meer de moederkloek die voor haar mensen zorgt.” Daar speelt de conjunctuur natuurlijk een belangrijke rol in. Wilden mensen vijf jaar geleden nog vooral een werkgever met een visie, missie, en kernwaarden die bij hen pasten, nu signaleert Sijtstra dat mensen daarnaast vooral op zoek zijn naar een plek waar ze zichzelf zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien. “Niet per se het pad omhoog, maar vooral verdiepend en verbredend.”

Generatie Y

Daarnaast komt er een generatie aan die er hele andere ideeën over werken op nahoudt. En die andere dingen verlangt van een werkgever. Veel organisaties worden nu alleen bestuurd door de generatie babyboomers. Belangrijke waarden voor hen zijn status, geld, succes, en zekerheid. Ook de generatie X, die daarna kwam, is nog vooral op zekerheid gericht. Sijtstra: “Generatie Y, ook welscreenagers genoemd, is opgegroeid in welvaart en met de mogelijkheden van internet. Zij zijn niet gericht op zekerheid, maar op het hebben van mogelijkheden. Zij denken heel anders en organisaties hebben hen nodig. Als ik kijk naar mijn eigen bedrijf: 45 procent van onze klanten vindt ons via Google. Hoe kom ik bovenaan in de zoekresultaten? Ik heb geen idee. Daar heb ik generatie Y voor nodig.”
Maar lang niet alle managers beseffen dat zij mensen binnenhalen die totaal andere verwachtingspatronen hebben, en die zij dus ook heel anders moeten managen. Wie wil scoren, moet deze mensen aan zich zien te binden. En je bindt ze door ze de ruimte te geven. Sijtstra: “Traditioneel zijn managers gewend om aan doelstellingen te werken. Maar de manager wordt steeds meer een teamleider. Niet ‘getting things done’, maar ‘getting people inspired’.”

Spilfunctie voor HR-afdeling

Nog een stapje verder ziet Sijtstra dat relatiebeheer binnen organisaties niet alleen meer op klanten is gericht, maar juist ook op medewerkers. Zij zijn het immers die het succes van de organisatie bepalen. De HR-afdeling wordt dan ook de spil van de organisatie. ‘HRM gaat zó belangrijk worden, die rol gaat zó veranderen. De medewerkers op die afdeling moeten ophouden zichzelf als kleine smurf te zien, en met de vuist op tafel slaan. Juist doordat zij een nieuwe vorm van onderzoek tot hun beschikking hebben, wordt hun signaalfunctie steeds groter. Zij kunnen zorgen dat de organisatie aantrekkelijk is voor de top van de arbeidsmarkt. En mensen binnenhouden. Ze moeten een visie ontwikkelen, voor de muziek uitlopen. Een moeilijk, maar ontzettend boeiend vak.”