ICT-branche kiest voor coachend leiderschap

Hadewych van Middelaar

Een positieve ontwikkeling in de ICT-branche: managers kiezen steeds vaker voor een coachende leiderschapsstijl. En dat scoort hoog bij medewerkers. Deze vorm van leidinggeven past goed bij de sector, omdat er voornamelijk hoogopgeleide professionals werken. Vakmensen die prima hun eigen boontjes kunnen doppen en geen behoefte hebben aan betutteling of een overdaad aan regels.

ICT-branche kiest voor coachend leiderschap

Leiderschap in de lift

ICT’ers werken het liefst met leidinggevenden die hen uitdagen, eerlijke feedback geven en ze stimuleren in hun groei. Dat blijkt uit onze medewerkersonderzoeken binnen de branche. Op het gebied van leiderschap stelt het onderzoek dan ook een stijgende lijn: met een 7,1 voor tevredenheid over de leidinggevende scoort de ICT-branche ruim voldoende. Ook uitdagen (7,1), feedback geven (7,0) en stimuleren (6,8) scoren hoger dan voorgaande jaren. Een positieve beweging in de sector, die zich ook uit in een mooie 7,8 voor ‘vertrouwen in de toekomst’.

ICT-leidinggevenden stimuleren medewerkers beter

Doordat leidinggevenden meer én positievere feedback geven, voelen medewerkers zich beter gestimuleerd in hun werk. Daarnaast merken professionals een motiverende instelling bij hun leidinggevende: deze moedigt hun voortgang en inzet aan en denkt mee over toekomstmogelijkheden. Overigens verschuift hierbij het perspectief. En wel van hoog naar breed: manager worden kan natuurlijk nog steeds, maar het is allang niet meer de enige manier om door te groeien en je te ontwikkelen.

ICT-medewerker kritisch over innovatief vermogen werkgever

Van specialist naar superspecialist

Een carrièrepad waarin de specialist zo snel mogelijk opklimt van medewerker naar manager, is dus niet meer vanzelfsprekend. Vakmensen verfijnen hun expertise liever. En die ruimte krijgen ICT’ers van hun leidinggevenden steeds meer, stelt het onderzoek. Een voorbeeld is SIDN, een bedrijf dat z’n ICT-medewerkers stimuleert zich te blijven specialiseren. Specialisten zijn nou eenmaal nodig om topprestaties te leveren, vindt SIDN. Is je organisatie naar dat principe ingericht, dan gaan medewerkers vanzelf met meer bevlogenheid aan de slag.

Een plek aan de organisatietafel

Medewerkers in de ICT-branche vinden het prettig om met hun leidinggevende mee te denken over organisatiebrede vraagstukken. En die ruimte krijgen ze steeds meer, want managers staan open voor suggesties en ideeën. Dat heeft voor een deel te maken met hun veranderende rol. Waar de leidinggevende voorheen vaak werd gezien als ‘het beste jongetje van de klas’ (en niet als leider), beschouwen ICT’ers hun manager nu meer als coach: en baas die onderdeel uitmaakt van zijn team, zijn medewerkers ervaring laat opdoen, informatie deelt, en gezamenlijk doelen bepaalt.

Hierbij speelt ook een rol dat de economische crisis veel managementlagen in organisaties heeft doen verdwijnen. Uit onze medewerkersonderzoeken blijkt dat bedrijven daarna vrijwel altijd beter functioneren dan daarvoor, zowel financieel als op het gebied van medewerkersbetrokkenheid en -bevlogenheid.

De stijging van efficiëntie

Ook de efficiëntie op de werkvloer draagt bij aan de positieve waardering van ICT-leiderschap. Over de hele breedte van de branche toont het onderzoek zelfs een spectaculaire stijging in één jaar tijd: van een 6,1 in 2014 naar een 6,7 in 2015. Het landelijk gemiddelde blijft steken op een 6,3. Deze goede score is deels te danken aan de aandacht die er de laatste jaren is geweest voor methoden om beter en sneller te ontwikkelen.

Het beste voorbeeld is natuurlijk de scrum-methodiek. ICT-projecten duren vaak langer dan voorzien, en dankzij scrum kan de professional aan de slag zonder druk van een onmogelijke deadline. In deze werkmethode worden bovendien gezamenlijk doelen bepaald, in plaats van dat het management deze oplegt. Zo kunnen organisaties het talent van hun medewerkers optimaal benutten én innovatief blijven. En dat is van levensbelang, in een tijd waarin technologie zich razendsnel ontwikkelt.

Meer weten?

Download hier het gratis whitepaper ‘Kansen en uitdagingen in de ICT-branche’