ICT-ers hebben minder sterke band met organisatie

Effectory

Medewerkers binnen de ICT-sector hebben een minder sterke band met de organisatie dan werknemers in andere beroepsgroepen. Dit blijkt uit recent medewerkersonderzoek van Effectory. Ook zijn ICT-medewerkers minder tevreden met hun werkzaamheden dan gemiddeld.

Voor de ICT-sector bestaat binnen de Nationale Tevredenheidsindex® een specifieke benchmark die de gemiddelde scores voor deze sector laat zien. In totaal worden ruim 35.000 uitspraken gedaan over werken in de ICT.

Grootste uitdaging: binden van medewerkers

Volgens Marc Sijtstra, directeur van Effectory, is de grootste uitdaging binnen de ICT-sector het binden van medewerkers aan de organisatie. Passen bij de organisatie scoort een 6,6. Het landelijk gemiddelde is een 7,1. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 31% van de ICT-medewerkers aangeeft op zoek te zijn naar een andere baan, terwijl het landelijk gemiddelde 22% is.

“Door het grote aantal gedetacheerden binnen de sector lijkt het lastig om mensen verbonden met en trots op de moederorganisatie te krijgen”, zegt Sijtstra. “Een aansprekende bedrijfscultuur én een manager die een sterke ‘linking-pin’ vormt tussen de medewerker en de organisatie zijn hierbij doorslaggevend”.

Verkeerde match door commerciële belangen

De inhoud van werkzaamheden scoort bij ICT-medewerkers ook lager dan het landelijk gemiddelde, een 6,8 ten opzichte van een 7,1. Uit het onderzoek blijkt dat er niet voldoende aandacht wordt besteed aan een goede match tussen medewerker en werkzaamheden. “Vaak spelen hier commerciële belangen mee”, zegt Sijtstra. “Leidinggevenden binnen deze sector hebben targets, ze laten daarom liever geen medewerkers op de bank zitten. Dit betekent dat een ICT-werknemer sneller een opdracht krijgt die minder goed bij zijn capaciteiten en ambities past.”

ICT-branche NTI-index
Algemene tevredenheid 6,9 7,1
Werkzaamheden 6,8 7,1
Collega’s 7,5 7,5
Leidinggevende 6,8 6,7
Ontwikkelingsmogelijkheden 6,1 6,0
Passen bij de organisatie 6,6 7,1
Trots op de organisatie 6,3 6,7
Graag blijven werken 6,7 7,3
Actie ander werk 31% 22%