InternetSpiegel is vernieuwd

Ben jij op de hoogte van de laatste innovaties van InternetSpiegel? Recent is het medewerkersonderzoek helemaal vernieuwd. We bieden nog meer actuele modules, de mogelijkheid om flexibel te meten en een verbeterd design.

InternetSpiegel is vernieuwd!

Overheidsorganisaties zijn volop in beweging. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals nieuwe wetgeving, de vergrijzing en bezuinigingen leiden continu tot verandering. Een medewerkersonderzoek helpt om de impact hiervan op je medewerkers te meten. Ook is het een uitstekende manier om te peilen hoe medewerkers hun werk ervaren en welke suggesties ter verbetering zij hebben voor hun werkomgeving. Wat kun je als werkgever nog efficiënter of handiger doen? En wat kunnen medewerkers doen zodat je samen toe kunt werken naar een optimale werkomgeving? 

De Werkbelevingsscan

De inhoud van de scan speelt nu in op de actuele situatie van de arbeidsmarkt, waarin de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en teams gegroeid is ten opzichte van tien jaar geleden. Dit zijn de uitgangspunten:
Een voorwaarde voor succesvol medewerkersonderzoek is dat het tegemoet komt aan de wensen van deze tijd. Dit betekent dat actuele en relevante onderwerpen aan bod komen en dat je het onderzoek flexibel kunt inzetten, zowel qua timing, inhoud als doelgroep. Een fris en gebruiksvriendelijk design is anno 2019 natuurlijk ook onmisbaar. Op deze wensen sluit de nieuwe Werkbelevingsscan van InternetSpiegel naadloos aan. De Werkbelevingsscan is de opvolger van het bekende Werkplezier-onderzoek.

De vernieuwde inhoud van InternetSpiegel

Actuele inhoud

Wat is er vernieuwd aan de inhoud van het onderzoek? De belangrijkste update is dat de Werkbelevingsscan niet langer medewerkerstevredenheid als uitgangspunt neemt, maar welzijn. Dit biedt een breder perspectief op de gesteldheid van medewerkers dan alleen tevredenheid. Welzijn vertaalt zich door naar bevlogenheid, betrokkenheid, herstelbehoefte en sociale veiligheid als kernthema’s. We hebben hierbij aandacht voor zowel de individuele kenmerken van medewerkers, als voor teamkenmerken en organisatiekenmerken die invloed uitoefenen op dit welzijn. Uiteindelijk maken we de koppeling naar prestaties van de teams en de organisatie als geheel. Deze componenten zijn samengevat in het onderstaande model:

Elke module in het model is -indien mogelijk- in drie stellingen samengevat. Het onderzoek is dus compacter dan ooit. De wetenschappelijke onderbouwing is daarbij vanzelfsprekend even solide als voorheen.

Flexibel meten

In de Werkbelevingsscan is het mogelijk om te kiezen voor een methode waarmee je flexibel kunt meten. Dit geeft je organisatie de kans om snel en gericht te anticiperen op actuele thema’s. Er zijn vier keuzes mogelijk:

1. De frequentie

Wil je het onderzoek uitvoeren op één specifiek moment of verspreid over meerdere momenten in het jaar? Of laat je teams zelf één of meerdere momenten kiezen om een onderzoek te doen?

2. De inhoud

Wil je dat iedereen inhoudelijk hetzelfde onderzoek doet of bied je teams de vrijheid om de inhoud (deels) zelf te bepalen?

3. De doelgroep

Is het onderzoek bedoeld voor één of meerdere specifieke doelgroepen (teams) binnen de organisatie?

4. De regie

Wil je het onderzoek centraal organiseren (vanuit HR)? Of hebben teams zelf de regie over hun meting?

 

Verbeterd design 

Ook het design is vernieuwd. Op basis van recent gebruikersonderzoek onder ruim zevenduizend respondenten (werkzaam binnen de overheid) is gekozen voor een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke lay-out, waarin drie tot zes stellingen gegroepeerd zijn per module en respondenten steeds inzicht hebben in hun voortgang. Er wordt gebruik gemaakt van een rustige achtergrondkleur of de eigen huisstijl. De vragenlijst is goed in te vullen op alle gangbare devices (desktop, tablet of smartphone). Het responsive design van de vragenlijst schaalt mee met het formaat beeldscherm waarop de website wordt bekeken. Aangezien mensen steeds minder gebruikmaken van desktops en daarvoor in de plaats steeds meer vragenlijsten invullen via mobiel en tablet, is een schaalbaar design onmisbaar.

Het vernieuwde design krijgt de goedkeuring van de respondenten in het gebruikersonderzoek: zij beoordelen de uitstraling en de gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe vragenlijst met een ruime voldoende.

Na het invullen van de vragenlijst ontvangt elke medewerker direct een persoonlijke rapportage met een overzicht van zijn of haar ingevulde antwoorden, afgezet tegen de benchmark. Na afloop van het onderzoek ontvangt de organisatie interactieve rapportages die in één oogopslag duidelijk maken wat de belangrijkste verbeterpunten zijn voor de hele organisatie en per team.

Meer informatie?

Ben jij benieuwd hoe jouw organisatie scoort op werkbeleving? Neem dan contact met ons op voor een demo of adviesgesprek over de nieuwe Werkbelevingsscan van InternetSpiegel. We vertellen je graag meer!

Whitepaper: Bewezen blik, vernieuwde kijk

Ben jij op de hoogte van de nieuwste innovaties van InternetSpiegel? Recent is het onderzoek vernieuwd en aangepast aan de wensen van deze tijd.

Downloaden