Investeren in motivatie loont

Suzanne Mancini

De situatie op de arbeidsmarkt is het afgelopen jaar sterk veranderd. Na jaren van personeelstekorten, die in de zorg extra groot waren, is het aanbod van zorgpersoneel op dit moment voldoende. De meeste vacatures zijn daarom binnen een redelijke termijn vervuld. Krapte op de arbeidsmarkt lijkt geen rol te spelen, maar schijn bedriegt. De vergrijzing van de babyboomgeneratie hangt boven ons hoofd. Dit zorgt zowel voor een afname van ervaren personeel, als voor een grotere zorgvraag vanuit de samenleving.

Het mes snijdt dus aan twee kanten, waardoor de druk op de zorgsector oploopt. Naast het stimuleren van de instroom van nieuw personeel, moet ook gewerkt worden aan de intrinsieke motivatie van de huidige zorgverleners. Op dit moment is die intrinsieke motivatie dik in orde, blijkt uit medewerkersonderzoek dat Effectory uitvoert voor ruim 160 zorginstellingen. De stelling ‘Ik doe zinvol werk’ wordt beoordeeld met een 8,3. Een hoog cijfer, dat ver boven het landelijk gemiddelde in andere sectoren scoort. Is men bereid iets extra’s te doen voor de organisatie? ‘Ja’, blijkt uit de 7,5 die hiervoor gegeven wordt.

Het belang van motivatie

‘Het is belangrijk om ervoor te waken dat dit zo blijft’ vertelt Arne Barends, directeur van Effectory. ‘Aandacht geven aan motivatie levert veel meer op dan alleen tevreden medewerkers en cliënten. Het voorkomt ongewenste uitstroom vanwege fysieke of mentale problemen en vergroot de productiviteit van medewerkers. Dat is precies wat de zorg in de komende jaren nodig heeft.’

Waar kunt u op letten?

Waarop kunt u letten om de motivatie van uw medewerkers op peil te houden? Een belangrijke motivator is allereerst het gevoel waardering te krijgen voor het werk dat men doet. Dit komt deels vanuit de cliënten, maar hier ligt ook een sleutelrol voor de leidinggevende. Daarnaast is een prettige samenwerking met collega’s een enorme stimulans.

Daarnaast zijn arbeidsomstandigheden van invloed, een randvoorwaarde om lekker te kunnen functioneren. ‘Hier is nog verbetering mogelijk in de zorgsector’ vertelt Barends. Arbeidsomstandigheden in de zorgsector scoren een onvoldoende, namelijk een 5,5. Het landelijk gemiddelde ligt hoger, op een 6,3. Hoe kan dat? Barends: ‘Het werk kan, bijvoorbeeld voor verpleegkundigen, lichamelijk van aard zijn en dus vrij zwaar. Daar is weinig aan te doen en hoort in zo’n geval bij de functie. Daarnaast signaleren we echter twee andere redenen dat arbeidsomstandigheden lager scoren. Zo heeft onvrede vaak te maken met de veroudering van het gebouw waarin men werkt. De omgeving sluit niet goed aan op de wensen van deze tijd, waarin werkplekken ergonomisch verantwoord worden ingericht. Daarnaast zien we vaak dat in de zorg op meerdere locaties gewerkt wordt. Tussen deze locaties wordt geswitcht waardoor mensen veel op en neer reizen. De samenwerking tussen de locaties wordt vaak als niet goed ervaren. De werkwijzen, middelen en apparatuur zijn niet op elke locatie hetzelfde. Allemaal factoren die belastend zijn voor de medewerkers.’

Gericht investeren

Hoe het gesteld is met de motivatie in uw organisatie, kunt u meten met het medewerkersonderzoek voor de zorgsector dat Effectory aanbiedt. Met dit instrument krijgt u op eenvoudige wijze een helder beeld van de beleving van uw medewerkers. U ziet hiermee precies welke punten vatbaar zijn voor verbetering en kunt hierin gericht investeren, enkel daar waar dat nodig is. U bereikt zo met minimale inspanning een maximaal effect.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Effectory via mailto:voorlichting@effectory.nl of 020-3050102 (afdeling Voorlichting). U ontvangt dan vrijblijvend meer informatie.