Klantgerichtheid in de zorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hecht veel waarde aan de kwaliteit van zorg in Nederland. Vanaf 2010 zijn alle zorginstellingen verplicht om de kwaliteit van de zorg zichtbaar en meetbaar te maken. Hierdoor kunnen de prestaties van verschillende zorginstellingen met elkaar vergeleken worden. Maar hoe maakt u de kwaliteit van uw zorginstelling inzichtelijk? En hoe zorgt u er voor dat de kwaliteit van uw zorginstelling daadwerkelijk verbetert?

Uw medewerkers maken het verschil

Om de kwaliteit van uw zorginstelling naar een hoger niveau te tillen is het essentieel om zichtbaar te maken hoe uw eigen organisatie functioneert. Hoe dragen diverse afdelingen bij aan het verhogen van de kwaliteit van zorg? Hoe verloopt de communicatie en samenwerking tussen afdelingen? Zijn uw medewerkers klantgericht? Het is van groot belang dat alle afdelingen afzonderlijk weten wat er van ze verwacht wordt, maar ook van elkaar weten wat er speelt. Alleen zo ontstaat een eenheid die de basis vormt van een succesvolle organisatie. Uw medewerkers maken het verschil!

Zorg voor klantgerichtheid

Kwaliteit van zorg gaat gepaard met klantgerichtheid. Medewerkers dienen zowel klantgericht te zijn naar patiënten (extern) als naar andere afdelingen en medewerkers (intern). Klanterichtheid in de zorg is dus van groot belang. Hoe zorgt u ervoor dat de klant centraal staat binnen uw zorginstelling en dat alle medewerkers vanuit die gedachte handelen? Breng de wensen en verwachtingen in kaart van zowel uw patiënten als uw medewerkers. Deel deze informatie met al uw organisatieonderdelen en werk continu aan de klantgerichtheid van uw medewerkers.

Klantgerichtheid is een teamsport, samen maakt u van klanten supporters

Als u er daadwerkelijk in slaagt om de klantgerichtheid in uw gehele organisatie op één te zetten, zult u zien dat uw klanten dit waarderen en dat u de kwaliteit van uw organisatie naar een hoger niveau tilt. Zowel de interne klanten (medewerkers) als de externe klanten (patiënten) merken dat hun wensen centraal staan en dat u een organisatie bent die luistert naar haar klanten. Door de klantwensen en verwachtingen te delen met de gehele organisatie, draagt iedereen zijn steentje bij in een klantgerichte aanpak! Bovendien is het voor medewerkers leuker, wanneer ze werken in een klantgerichte organisatie. Het resultaat? Uw klanten worden supporters: ze praten positief over uw organisatie en bevelen u aan bij anderen.