Kwintes behoort tot RIBW top drie van Nederland

Arne Barends

In het najaar van 2011 heeft Kwintes voor de derde keer een medewerkersonderzoek uitgevoerd in samenwerking met Effectory. In december zijn de resultaten gepresenteerd in de organisatie. Aan het woord zijn Liesbeth Waltz, hoofd P&O en Marjan van Galen, P&O adviseur. Zij vertellen over het traject en delen hoe de resultaten ontvangen zijn. “Het medewerkersonderzoek heeft voor ons een belangrijke meerwaarde omdat we onze resultaten goed kunnen vergelijken met vergelijkbare ribw-organisaties.”

Kwintes ondersteunt mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid bij wonen, werken, leren en recreëren. Kwintes biedt zorg op maat aan een brede cliëntengroep. Wat is de aanleiding dat zij besloten om opnieuw een medewerkersonderzoek bij Effectory uit te voeren? Van Galen vertelt: “In onze sector, de GGZ, hebben we met de meeste RIBW’s de afspraak gemaakt allemaal ons Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) bij Effectory te laten uitvoeren. Dit heeft voor ons een belangrijke meerwaarde omdat we onze resultaten zo goed kunnen vergelijken met vergelijkbare organisaties. Waltz vult aan: Wij hebben het MTO dit jaar voor de derde keer uitgevoerd en zijn erg blij over de wijze waarop Effectory dat aanpakt. De vragenlijsten sluiten goed aan bij wat we willen weten, er is veel maatwerk mogelijk en ook over de inzet van de technische middelen zijn we tevreden.“

Goede afstemming vooraf

Wat was het meest opvallendste of leukste aan het onderzoekstraject? ”Persoonlijk vond ik de samenwerking vooraf erg prettig”, antwoordt Van Galen. “ Alles wordt tot in de puntjes afgestemd. Zo had Kwintes dit jaar een nieuwe regiostructuur, wat gevolgen had voor de groepsindeling in de rapportage. Hierover is goed meegedacht. Belangrijk, want het is erg nuttig om cijfers van voorgaande jaren zo specifiek mogelijk te kunnen vergelijken met de huidige situatie.” Waltz: “Toen het MTO eenmaal gestart was, vonden wij de mogelijkheid om de respons dagelijks te kunnen volgen ook erg prettig. Daarnaast was de presentatie van Effectory na afloop van het MTO heel goed. “

Top drie van RIBW’s in Nederland

Hoe zijn de resultaten ontvangen binnen Kwintes? Waltz: “De resultaten zijn heel goed ontvangen. We hadden een totaal score van 7,8 en dat was weer een stijging, net zoals de vorige keer. We hebben onze organisatiestructuur onlangs gewijzigd, waardoor we hadden verwacht dat we wellicht minder zouden scoren op loyaliteit en betrokkenheid. Maar deze punten kwamen er toch heel erg positief uit, dat was een erg mooi resultaat. We waren helemaal trots toen we hoorden dat we bij de top drie geëindigd zijn van de deelnemende ribw-organisaties in Nederland!”

Acties op teamniveau

Hoe gaat Kwintes aan de slag met dit mooie resultaat? “Op teamniveau zijn de resultaten besproken en zijn de teams inmiddels bezig met een plan van aanpak,” legt van Galen uit. “We willen regelmatig een bericht op intranet plaatsen waarin een team vertelt waar ze mee bezig zijn in het kader van de aandachtspunten uit het MTO. We kiezen hier bewust voor, we hebben van vorige onderzoeken namelijk geleerd dat het belangrijk is om de voortgang van de verbeterpunten niet alleen onder de aandacht te brengen, maar ook te houden.”

“Iedereen is, op wat voor manier dan ook, betrokken bij dit onderzoek.”

Wereldcafé voor de hele organisatie

Maar dat is nog niet alles, want Kwintes heeft ook plannen om de resultaten organisatiebreed om te zetten in acties. Van Galen vervolgt: “Naast de teamplannen hebben we op organisatieniveau gezamenlijke trots- en aandachtspunten vastgesteld. We denken aan het organiseren van een wereldcafé waar we groepen medewerkers bij elkaar brengen om te bespreken hoe we knelpunten gaan oppakken. Hierin werken we samen met de onderneimgsraad (OR). Deze werkwijze is voor ons een hele uitdaging. Het is niet zo makkelijk is om een structurele manier te vinden om medewerkers écht mee te laten denken over organisatiebrede onderwerpen. Op deze manier denken we iedereen echter, op een leuke manier, die kans te geven.” Daarnaast is het altijd zoeken naar de balans in de verscheidenheid en veelheid van onderwerpen waar medewerkers over mee moeten en willen denken terwijl het werkproces ook door moet gaan. Wellicht kan Effectory nog een rol spelen om daarin met ons mee te denken.

Iedereen is betrokken

Is er iets veranderd binnen Kwintes na dit onderzoek? Waltz knikt.“Iedereen is, op wat voor manier dan ook, betrokken bij dit onderzoek. Alle teams zijn bezig met een plan van aanpak om op teamniveau aandachtspunten op te pakken. Deze plannen van aanpak staan regelmatig op de agenda van de Regionale Management Teams. Zo wordt de voortgang door de hele organisatie gemonitord. Een MTO is voor ons een hele goede manier om de tevredenheid van medewerkers voortdurend onder de aandacht te houden én te verbeteren.”