Lager opgeleiden ervaren betere werk-privébalans

Lysan Pot

Lageropgeleide werknemers zijn gemiddeld genomen gelukkiger met hun werk-privébalans én ze krijgen meer energie van hun werk. Dat blijkt uit de resultaten van het Beste Werkgeversonderzoek 2014. Het Beste Werkgeversonderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door Effectory en Intermediair.

Lager opgeleiden ervaren betere werk-privébalans

Medewerkers met een WO-opleiding zijn het minst tevreden met hun werk-privébalans. Ze waarderen die met een 6,2. HBO- en MBO-opgeleiden geven gemiddels een 7,0 en een 7,5 als waarderingscijfer. En werknemers die lager onderwijs hebben genoten, geven een 7,7 op de stelling ‘Ik ervaar een goede balans tussen werk & privé.’

Waarin blinken de Beste Werkgevers 2014 uit?

Nieuwe balans zoeken

Volgens Guido Heezen, directeur van Effectory en HR-trendwatcher, ervaren lager opgeleiden een betere werk-privébalans omdat ze minder werk mee naar huis nemen: ‘Ze doen hun werk op de zaak. Punt. En de avond is lekker voor henzelf. Hoogopgeleide kenniswerkers gaan ‘s avonds toch nog even hun e-mail wegwerken of denken na over de werkdag van morgen. Vroeger werd verwacht dat je overwerkte, tegenwoordig dat je ook ‘s avonds je dingen bijhoudt. Werknemers worden daartoe trouwens ook in staat gesteld door alle computers, tablets en telefoons die ze van hun werkgever meekrijgen.’
Is het een probleem dat hoger opgeleiden een fors lagere werk-privébalans ervaren? Nee hoor, zegt Heezen, we zoeken gewoon naar een nieuwe balans. ‘Als er dingen veranderen in een maatschappij, is er in het begin altijd even frictie. Kijk maar naar de introductie van de computer, wie hoor je tegenwoordig nog over een muisarm? Daar hebben we gedurende de tijd mee om leren gaan. Zo is dat ook hiermee: we zijn op zoek naar een nieuw evenwicht. Om dat te bereiken kunnen werkgevers het gesprek aangaan, en kunnen ze hun medewerkers ondersteunen bij het vinden van een prettiger evenwicht tussen werk en privé.’

Andere resultaten

Het onderzoek leverde ook nog andere resultaten op. Zo blijken lager opgeleiden ook het meeste energie van hun werk te krijgen. Op de stelling ‘Mijn werk geeft mij energie’ geven ze gemiddeld een 7,2 als score. WO-opgeleiden geven gemiddeld een punt lager.
Medewerkers met hogere opleidingsniveau’s blinken daarentegen weer uit op andere gebieden. Zo staan ze er meer voor open om andere of nieuwe taken op zich te nemen (WO’ers scoren een 8,3, lager opgeleiden met 7,4 bijna een punt lager). Daarnaast hebben hoger opgeleiden meer wensen om zichzelf te ontwikkelen. Ook daar is het verschil bijna een heel punt (7,9 in vergelijking met 7,0).