Waarin blinken de Beste Werkgevers 2014 uit?

Annette Capelle

Waar blinken Beste Werkgevers in uit ten opzichte van andere organisaties in Nederland? Bekijk de cijfers van het Beste Werkgeversonderzoek en ontdek op welke HR thema’s Beste Werkgevers hoog scoren, hoe medewerkers hun organisatie waarderen en waarin Beste Werkgevers nog meer uitblinken.

Waarin blinken de Beste Werkgevers 2014 uit?

Het Beste Werkgeversonderzoek

Aan het Beste Werkgeversonderzoek 2014 hebben 332 organisaties deelgenomen. De gemiddelde respons van deze organisaties was 72,4%. In absolute aantallen gaat het om 218.128 respondenten op 329.469 uitgezonden vragenlijsten. Van de 332 deelnemende organisaties hebben 100 zich gekwalificeerd als Beste Werkgevers op basis van de Beste Werkgevers Score in de categorieën meer dan 1.000 medewerkers en minder dan 1.000 medewerkers. Bij de Beste Werkgevers Score gaat het om elementen als tevredenheid over de organisatie, tevredenheid over de werkzaamheden, trots op de organisatie en achter de doelen staan, het bieden van ruimte en kansen om medewerker optimaal te laten presteren en het tonen van waardering aan medewerkers voor hun prestaties. De uiteindelijke berekening van de Beste Werkgevers Score is een ongewogen gemiddelde op deze 6 vragen over goed werkgeverschap.

Wat valt op?

Beste Werkgevers scoren op bijna alle HR thema’s hoger dan andere organisaties. Betrokkenheid, tevredenheid, klantgerichtheid en rolduidelijkheid springen er uit. Bent u benieuwd wat de belangrijkste beïnvloeders zijn van de verschillende thema’s en welk percentage bevlogen én betrokken medewerkers de Beste Werkgevers hebben?

Bekijk de cijfers van het Beste Werkgeversonderzoek (pdf)

Wilt u inzicht in de HR thema’s die er bij uw eigen organisatie spelen? De Beste Werkgevers staat nu open voor alle organisaties in Nederland. Deelname is gratis voor organisaties met meer dan 1.000 medewerkers. Meld u aan en u ontvangt vrijblijvend informatie over deelname aan het Beste Werkgeversonderzoek.

Wat levert deelname uw organisatie op?

  • Een uitgebreide rapportage waarin u ziet hoe uw organisatie scoort in vergelijking met de landelijke benchmark;
  • Direct inzicht in uw prestatie als werkgever;
  • Trotse medewerkers die zich gehoord voelen;
  • Indien u zich kwalificeert: landelijke bekendheid via alle grote Nederlandse media;
  • Indien u zich kwalificeert: positieve branding richting al uw klanten;
  • Indien u zich kwalificeert: een bedrijfsprofiel in het Beste Werkgevers magazine.