Leeftijdsbewust beleid? Vergeet de jongeren niet

Suzanne Mancini

Al jaren is duidelijk dat Nederland aan het verouderen is, maar nu begint dit daadwerkelijk vorm te krijgen in de verhoging van de AOW leeftijd. HR managers staan voor de uitdaging om een groeiende generatie oudere medewerkers te faciliteren tot zij mogen stoppen met werken. HR wordt gestimuleerd een leeftijdsbewust beleid te voeren en zich te richten op de oudere doelgroep. Maar denkt u ook aan de jongeren?

De instroom van jongeren kan in veel organisaties de veroudering van het personeelsbestand niet bijbenen. ‘Hippe sectoren’, zoals de sport, reclame- en mediabranche, hebben hier over het algemeen het minste last van. Maar in traditionele sectoren, zoals de overheid en semi-overheid, is deze ontwikkeling duidelijk zichtbaar.

“En terwijl de leegloop van ouderen wordt voorkomen, wordt de leegloop van jongeren juist gestimuleerd.”

Ongewenste wisselwerking

Een leeftijdsbewust beleid is het antwoord van de overheid. Het doel is het voorkomen van leegloop: probeer ouderen zo lang mogelijk te behouden, want als zij massaal met pensioen gaan, verliest u kennis en expertise. Het faciliteren van ouderen wordt zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt door speciale regelingen en subsidies. Dit klinkt positief, maar is in essentie vooral bedoeld om de kosten van vergrijzend Nederland voor de overheid te beperken. En terwijl de leegloop van ouderen wordt voorkomen, wordt de leegloop van jongeren juist gestimuleerd. Door sterk te focussen op de participatie van ouderen, bestaat namelijk het gevaar dat de aanwas van starters vermindert. Er ontstaat dan een ongewenste wisselwerking.

Diversiteit

Is de oudere generatie in de meerderheid binnen uw organisatie, dan vinden jongeren dit niet altijd even aantrekkelijk. Zij kunnen niet makkelijk doorstromen naar de hogere functies, omdat daar een ervaren medewerker zijn pensioen afwacht. Ook qua cultuur is een goede match het lastig, jongeren voelen zich in ‘te grijze’ organisaties meestal niet thuis. En dat is ongunstig voor de toekomst van uw organisatie, want zonder jongeren geen innovatie en prikkel om door te groeien. Het advies: focus u met het oog op morgen niet alleen op de oudere groep medewerkers, maar ook op de jongeren. Voor een bloeiende organisatie is diversiteit namelijk heel belangrijk. Dit zorgt voor verrijking, want een mix van leeftijden leidt tot het beste resultaat. Jonge medewerkers zijn enthousiast en gedreven, op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en uitstekend in staat om te gaan met zaken als internet, laptops en PDA’s. Oudere medewerkers hebben ervaring, overzicht, rust en betrokkenheid. Dat zorgt voor continuïteit en kwaliteit. Een balans tussen deze kwaliteiten maakt een goed, stabiel resultaat mogelijk. Hiervoor zijn ouderen én jongeren nodig! En aangezien deze laatste groep momenteel in de minderheid raakt, doet u er verstandig aan hen actief te benaderen.

Kijk door de bril van de jongere

Misschien is uw organisatie van nature geen magneet voor jongeren, omdat u nu eenmaal veel gewaardeerde, ervaren medewerkers in dienst heeft. Of misschien biedt u een product dat niet heel flitsend is. In de praktijk zien we gelukkig dat dit uiteindelijk weinig verschil maakt, wanneer u op andere gebieden voldoende te bieden heeft. Jongeren hebben een brede interesse en willen zich vooral graag ontwikkelen. Biedt u daar mogelijkheden voor? Zijn er doorgroeimogelijkheden, traineeships, opleidingen? Dan bent u een heel eind. Een actieve, hechte organisatiecultuur wordt ook zeer gewaardeerd.

Besteed u aandacht aan jong en oud en weet u diversiteit in uw organisatie te behouden? Dan blijven uw ervaren medewerkers scherp en leren uw starters de kneepjes van het vak. Daar plukt iedereen uiteindelijk de vruchten van!

Inzichten per leeftijdsgroep?

In het medewerkersonderzoek van Effectory kunt u uw resultaten laten uitsplitsen naar verschillende leeftijdsgroepen. Hiermee legt u een uitstekende basis voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Wilt u hier meer informatie over? Ga dan naar www.effectory.nl/informatie of neem contact op via mailto:voorlichting@effectory.nlof 020-3050102.