Maak kennis met Effectory op HRM in de overheid

Lysan Pot

Tijdens HRM in de overheid op 24 mei 2012 zal Rianne van der Meer samen met Henri Surquin van Gemeente IJsselstein een workshop verzorgen. Effectory biedt u de gelegenheid om deze workshop gratis bij te wonen. Hiervoor zijn 10 kaarten beschikbaar.

Inhoud van de workshop

Tijdens de workshop wordt aan de hand van een interactieve praktijkcase het volgende besproken: Reorganiseren biedt mogelijkheden om de energie in uw organisatie juist te laten stromen. Hoe zorgt u voor vooruitgang en houdt u medewerkers betrokken? Rianne van der Meer geeft inzicht in de betrokkenheid van medewerkers binnen de overheid. Henri Surquin vertelt en deelt welke keuzes hij gemaakt heeft en op welke wijze dit tot succes voor de gemeente IJsselstein geleid heeft.

Rianne van der Meer, senior consultant bij Effectory

Haar specialisme ligt specifiek bij de branche Gemeenten en de veranderingsprocessen waar organisaties binnen deze branches mee te maken hebben.

Henri Surquin, organisatieadviseur, Gemeente IJsselstein

Henri Surquin heeft zitting in het MT van de gemeente IJsselstein als organisatie adviseur en is onder andere verantwoordelijk voor de samenwerking in de regio, de organisatie ontwikkeling, het op afstand zetten van de uitvoering en medezeggenschapsvraagstukken. Naast dit dienstverband is hij in dienst van de Stichting Nusantara, een zorg en verpleeghuis, als lid van de raad van toezicht. In 2011 was het de tweede keer dat hij – samen met de ondernemingsraad van IJsselstein en Rianne van der Meer van Effectory – een MTO heeft georganiseerd. Momenteel volgt hij de uitvoering van de verbetervoorstellen.