Máxima Medisch Centrum

Betrokken medewerkers zijn de ambassadeurs van een organisatie

Saar Weber (consultant Effectory) praat met Lianne Lucas (HR Adviseur MMC) over het belang van betrokken medewerkers en het medewerkersonderzoek dat het MMC voor het eerst heeft uitgevoerd in 2010.

Máxima Medisch Centrum

Het medewerkersonderzoek van het Máxima Medisch CentrumMáxima Medisch Centrum (MMC) is het grootste medisch centrum van de regio Zuidoost-Brabant. Ruim drieduizend medewerkers zetten zich elke dag weer met hart en ziel in. Dit doen ze samen met tweehonderd specialisten; van chirurgen tot gynaecologen en van internisten tot oogartsen. MMC is gevestigd op twee locaties: hartje Eindhoven en aan de rand van Veldhoven.

Medewerkersonderzoek

“Wat is de aanleiding dat het Máxima Medisch Centrum een medewerkersonderzoek heeft uitgevoerd?” vraagt Weber. Lucas: “MMC is een fusieziekenhuis dat in 2002 formeel is gefuseerd. In 2008 zijn de zorgprocessen aangepast en hebben we de twee ziekenhuizen verdeeld in planbare zorg en acute of intensieve zorg. Als gevolg hiervan zijn teamsamenstellingen gewijzigd, werkprocessen aangepast en standplaatsen van medewerkers gewijzigd. In 2009 heeft dit verder vorm gekregen. Dit was voor MMC aanleiding om in 2010 de tevredenheid onder medewerkers te meten.

Het meest opvallende aan het onderzoek was dat leidinggevenden erg enthousiast waren over dit onderzoek.

Wat verder opviel is dat de eerste twee weken de respons (verontrustend) laag was. Gelukkig is dit in de laatste week nog enorm toegenomen, we hebben een reminder verstuurd die positief gewerkt heeft.”

Betrokkenheid

“Ik ben benieuwd welke veranderingen worden doorgevoerd naar aanleiding van het onderzoek?” vraag Weber. Lucas: “MMC zal organisatiebreed de betrokkenheid tussen de medewerkers en de organisatie aanpakken. Uit het onderzoek is gebleken dat we medewerkers zich heel betrokken voelen bij hun afdeling. Op de betrokkenheid bij de organisatie als geheel kunnen we nog verbeteren”. Saar geeft aan dat betrokkenheid in veel gevallen een belangrijke voorspeller van organisatiesucces is gebleken. Betrokken medewerkers zijn de ambassadeurs van een organisatie. Ze leveren toegevoegde waarde door hun vastberadenheid, proactieve ondersteuning en kwaliteitsbewustzijn. Daarnaast melden betrokken medewerkers zich minder vaak ziek en zijn zij minder snel geneigd de organisatie te verlaten. Door de toegenomen individualisering en het makkelijker van baan kunnen wisselen, is betrokkenheid steeds minder vanzelfsprekend geworden. Terwijl het juist belangrijk is dat medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie.

Verbeteren samenwerking

Lucas vervolgt: “Verder zullen we nog meer aandacht gaan besteden aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerkers. We richten ons ook op operationele en tactische keuzes naar aanleiding van het medewerkersonderzoek. Dit zit met name in punten als het verbeteren van de samenwerking tussen afdelingen en het helder beschrijven van taken en werkprocessen. Ten slotte gaat iedere afdeling ook zelf met zijn leidinggevende aan de slag. Er wordt per afdeling een trotspunt benoemd en twee aandachtspunten, die concreet uitgewerkt gaan worden”.