Medewerkers hebben weinig vertrouwen in de aansturing

Lysan Pot

Nederlandse medewerkers beoordelen de leiding van hun organisatie met een onvoldoende, namelijk een 5,8. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Het verborgen potentieel van werkend Nederland 2015’, dat op 25 maart landelijk gepubliceerd wordt door Effectory. Helderheid en uitleg over de organisatiedoelen kunnen het vertrouwen van medewerkers vergroten.

Medewerkers hebben weinig vertrouwen in de aansturing van hun organisatie

Guido Heezen, directeur en oprichter van Effectory, vertelt hier meer over. “Een duidelijke stip op de horizon is essentieel voor medewerkers. Zonder doelstellingen zijn zij in feite stuurloos en zien zij niet wat de organisatieleiding doet. Maar als de leiding een concreet doel formuleert en een duidelijke koers uitstippelt om het doel te bereiken, dan wordt het een ander verhaal. Medewerkers weten dan precies waar de leiding mee bezig is en hoe de organisatie wordt aangestuurd. Dit geeft een veilig gevoel. Het vertrouwen in de top krijgt hierdoor een enorme boost.”

Grote versus kleinere organisaties

Opvallend genoeg zijn grote organisaties (meer dan 1.000 medewerkers) beter in staat om intern hun doelen over te brengen dan kleinere organisaties (minder dan 1.000 medewerkers). Grote organisaties scoren op dit gebied een 7,6, waar kleinere organisaties een 7,2 scoren. “De kwaliteit van de top-down communicatie heeft niets te maken met de grootte van de organisatie”, vertelt Heezen. “Heldere communicatie over doelstellingen ligt binnen ieders bereik. Het gaat erom dat je heldere keuzes maakt, openheid van zaken geeft en begrijpelijke taal spreekt.”

Achter doelen staan

Kleinere organisaties blijken wel beter in staat te zijn om doelen te formuleren waar medewerkers achter staan (7,6 ten opzichte van een 7,4 bij grotere organisaties). “Dit is begrijpelijk, aangezien de leiding en de medewerkers dichter bij elkaar staan in een kleine organisatie. Het is dan net iets makkelijker om elkaar goed aan te voelen. Maar ook hier geldt: elke organisatie kan bewust aan de slag gaan met communicatie over de organisatiedoelen. Dit werkt gewoon heel positief op het vertrouwen van medewerkers.”

Over het onderzoeksrapport

Voor ‘Het verborgen potentieel van werkend Nederland 2015’ heeft Effectory in 2014 ruim 400.000 medewerkers uit 800 organisaties gevraagd naar hun werkbeleving. Zij zijn werkzaam in diverse sectoren: (zakelijke) dienstverlening, bouw, onderwijs, overheid, productie, retail en zorg. De samenstelling van de populatie is representatief voor de arbeidspopulatie in Nederland op het gebied van kenmerken zoals geslacht, leeftijd, grootte van de organisatie, sector, lengte dienstverband en opleidingsniveau. De gemiddelde respons binnen organisaties is 70,6%. De uitspraken geven daarmee een betrouwbaar beeld van de gemiddelde werkbeleving in Nederland. U kunt het hele rapport hier downloaden.