Medewerkers in de actiemodus met persoonlijk inzicht

Merel van der Lei

Medewerkers in de actiemodus met ‘persoonlijk inzicht’

De resultaten van het medewerkersonderzoek zijn bekend. Er zijn grote en kleine zaken aan het licht gekomen. Hoe zorg je ervoor dat er daadwerkelijk iets gebeurt met de resultaten? Dat teams en medewerkers de resultaten gebruiken om een leukere een betere werkomgeving te creëren? Effectory besteedt veel aandacht aan het activeren van medewerkers en teams om zelf te verbeteren. Naast ‘Mijn resultaten’ wordt nu het ‘Persoonlijk inzicht’ ontwikkeld, waarmee we medewerkers tips geven om binnen de eigen beïnvloedingssfeer hun werkomgeving te verbeteren. 

Op alle niveaus inzicht

Na afloop van het medewerkersonderzoek krijgen alle niveaus van de organisatie de juiste inzichten. Voor de directie en de Raad van Bestuur zijn onderzoeksresultaten een belangrijk hulpmiddel om te achterhalen wat er in grote lijnen leeft bij medewerkers. Daarnaast krijgt HR inzicht in voor hen waardevolle HR thema’s zoals bijvoorbeeld bevlogenheid, betrokkenheid, leiderschap en werkdruk. De teams kunnen gericht aan de slag met hun eigen, herkenbare teamresultaten. Alle medewerkers hebben inzicht in hun eigen persoonlijke resultaten afgezet tegen het team of de organisatie (alleen inzichtelijk voor de medewerker zelf).

Mijn resultaten

Vorig jaar heeft Effectory ‘Mijn resultaten’ gelanceerd. Hiermee kan elke medewerker optioneel digitaal inzicht krijgen in de eigen antwoorden op de vragenlijst (ten opzichte van de benchmark óf de resultaten van de organisatie) én in de resultaten van het eigen team. De medewerker ziet tegelijk hoe hij of zij er anders in staat dan andere medewerkers in Nederland, de sector of de organisatie. Een mooie uitgangspositie voor medewerkers om te kijken naar wat beter kan én hoe het beter kan.

Hoe werkt het? Een medewerker krijgt direct na het invullen van de vragenlijst de mogelijkheid om online de eigen antwoorden te bekijken. Uiteraard gebeurt dit in een beveiligde omgeving en zijn de gegevens alleen toegankelijk voor de betreffende medewerker. Als alle resultaten bekend zijn, kan via dezelfde beveiligde omgeving elke medewerker ook de eigen teamresultaten bekijken. Het verspreiden van de resultaten is hiermee dus niet meer afhankelijk van de leidinggevenden. Alle medewerkers krijgen op één en hetzelfde moment inzicht in de teamresultaten. Op die manier is er volledige openheid over de resultaten en ligt de verantwoordelijkheid om iets met de resultaten te doen meer binnen het gehele team in plaats van alleen bij de leidinggevende.

De resultaten van het medewerkersonderzoek online beschikbaar voor alle medewerkers

Persoonlijk inzicht: kans voor verbetering

Op dit moment werkt Effectory aan een uitbreiding op ‘Mijn resultaten’. Medewerkers zien straks niet alleen hun eigen resultaten terug, maar krijgen ook tips hoe ze zelf actie kunnen ondernemen. Op drie niveaus worden kansen aangeboden ter verbetering:

  • Mijn organisatie: deze tips helpen medewerkers om organisatie brede feedback bespreekbaar te maken met hun leidinggevende.
  • Mijn werk: deze kansen voor verbetering liggen in de eigen beïnvloedingssfeer hoe de medewerker een betere werkomgeving kan creëren.
  • Mijn team: deze tips helpen medewerkers welke invloed ze hebben op teamdynamiek en tips voor de samenwerking.

Met deze nieuwste innovatie bieden we de medewerkers nog concretere handvatten om zelf aan de slag te gaan.

Heb je vragen over ‘Mijn resultaten’? Stel ze gerust aan je consultant of project manager!