Medewerkers werkzaam in de gehandicaptenzorg zijn sterk betrokken bij hun organisatie

Medewerkers werkzaam voor gehandicaptenzorgorganisaties scoren met een 8,0 hoger op betrokkenheid, dan medewerkers werkzaam in andere zorgsectoren (7,5). De gehandicaptenzorgsector loopt hierin voorop ten opzichte van de andere zorgsectoren. 

Medewerkers werkzaam in de gehandicaptenzorg zijn sterk betrokken bij hun organisatie

Ook zien we een forse stijging op het thema betrokkenheid ten opzichte van 2013 (7,3). Medewerkers zijn meer betrokken bij hun organisatie dan in het voorgaande jaar. De stijging op betrokkenheid wordt veroorzaakt doordat medewerkers werkzaam binnen de gehandicaptenzorg meer dan voorheen meegenomen worden in het beleid en de plannen van hun organisatie. Hierdoor voelen medewerkers zich trotser op hun organisatie, hebben zij het gevoel bij de organisatie te passen, voelen zij zich meer gewaardeerd en staan ze achter de doelen van de organisatie. Bovenstaande ontwikkeling is zeer positief te noemen, gezien het feit dat veel gehandicaptenorganisaties momenteel in transitie verkeren.

Bent u benieuwd naar meer inzichten op het gebied van werkbeleving binnen de gehandicaptenzorg?

Vraag het branchemagazine Gehandicaptenzorg aan en krijg inzicht in de werkbeleving van medewerkers binnen gehandicaptenzorgorganisaties. Tevens worden de opvallendste resultaten besproken op de HR-thema’s goed werkgeverschap, bevlogenheid, sociale innovatie, efficiëntie, goed werknemerschap, werkdruk, cliëntgerichtheid, rolduidelijkheid en leiderschap.

>> Vraag gratis het Branchemagazine Gehandicaptenzorg aan