Medewerkersonderzoek BCO onderwijsadvies

Timon Visser

BCO onderwijsadviesIn het najaar van 2009 heeft BCO onderwijsadvies voor het eerst een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Effectory heeft hun daarbij geholpen. Odette Albers (Stafmedewerker Personeelszaken) praat met Karlijn Schouten (Consultant Effectory) over de belangrijkste thema’s die uit het onderzoek zijn gekomen namelijk; hoge werkdruk, ruimte voor efficiëntieverbetering, behoefte aan verdere professionalisering, aandacht voor leidinggeven.

BCO onderwijsadvies

BCO onderwijsadvies is een landelijk erkend onderwijsadvies bureau gevestigd in Venlo, die met name in de driehoek Maastricht, Nijmegen Eindhoven een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in het voorschoolse, Primair en Voortgezet Onderwijs. Odette Albers: “BCO onderwijsadvies is een dynamisch en innoverend onderwijsadviesbureau met een sterke basis in voorschoolse instellingen, het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. We stimuleren medewerkers tot zelfontplooiing en ontwikkeling, passend bij hun competenties.” De organisatie BCO in Venlo heeft 70 medewerkers in dienst. De vestiging in Geleen O2 Onderwijs heeft een 25-tal medewerkers in dienst.

84%

“Het halen van een respons van ruim 84% is geen slechte binnenkomer”, vertelt Schouten enthousiast. “Daarnaast wordt er op algemene tevredenheid een 8 gescoord. Het landelijk gemiddelde voor algemene tevredenheid is een 7,1 (benchmark onderwijs). Kortom dit zijn gegevens waar ze trots op kunnen zijn!” Albers: “Het doel van het onderzoek is het meten van de tevredenheid binnen BCO en aanknopingspunten vinden ter verbetering hiervan. Enerzijds wordt er ingegaan op het welzijn en welbevinden van de medewerker anderzijds wordt er ingegaan op de professionalisering van de medewerker. Naar aanleiding van het onderzoek zijn er organisatiebreed een viertal thema’s benoemd die in een verbeterplan worden vastgelegd en waar het komende jaar de aandacht op komt te liggen. Deze punten zijn: werkdruk, efficiënt werken, professionele cultuur en leidinggeven. Uiteindelijk zijn deze punten geconcretiseerd naar de volgende thema’s: samenstelling takenpakket, omgaan met kennis en informatie, mate van ondersteuning, samenwerken en ontmoeten en werken in (klant)teams.

Werkdruk

“Een hoge werkdruk kan leiden tot stress, verzuim en zelfs uitval”, vertelt Karlijn Schouten. “Daarom is het als organisatie erg belangrijk om de werkdruk goed in de gaten te houden.” Albers: Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de werkdruk als hoog wordt ervaren. Daarom hebben wij het als één van de speerpunten benoemd en wordt de werkdruk in verschillende teams besproken en de uitkomsten worden vastgelegd in een verbeterplan.”

Efficiënt werken

Schouten: “De basis voor efficiënt werken ligt in de samenwerking: de samenwerking tussen medewerkers, tussen leidinggevende, directie en medewerkers en tussen teams. Het is van belang dat de onderlinge samenwerking soepel loopt, dat teams afzonderlijk weten wat er van ze verwacht wordt, maar ook van elkaar weten wat er speelt. Alleen zo ontstaat een eenheid die de basis vormt van een efficiënte organisatie.” Albers voegt toe: “Efficiënter werken wordt ook steeds belangrijker. Daarnaast leidt een betere samenwerking tot meer werkplezier. Wij vinden het erg belangrijk om als organisatie hier goed naar te kijken en te ontdekken waar we verbeterslagen kunnen maken.”

Professionele cultuur

“Een professionele cultuur ligt in lijn met het speerpunt efficiënt werken, omdat je samenwerkend resultaat bereikt. Ieder neemt daarbij de verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen functioneren, maar ook voor de organisatie als geheel. Door te letten op ‘afspraak is afspraak, elkaar aanspreken op verantwoordelijkheid en feedback geven, proberen wij een stap dichterbij een professionele cultuur te komen”, aldus Albers.

Leidinggeven

“Over leidinggeven/leiderschap zijn 1001 managementboeken geschreven. Dit geeft al aan dat het een belangrijk, maar gecompliceerd onderwerp is”, zegt Karlijn Schouten. “Uit ons onderzoek kwam leidinggeven als aandachtpunt naar voren. Dit wordt de komende periode opgepakt”, zegt Albers.

Waarom werken medewerkers bij BCO onderwijsadvies?

Het doel van het onderzoek is het meten van de tevredenheid binnen BCO. En daarnaast aanknopingspunten vinden ter verbetering hiervan.

Albers: “Reacties die wij van medewerkers hebben gekregen zijn onder andere dat BCO professionele ruimte en verantwoordelijkheid biedt. En dat het een afwisselende, prettige en uitdagende werkomgeving is. Ook kregen wij terug dat er kansen worden gecreëerd om verder te ontwikkelen. Het is leuk om naast de verbeterpunten ook de trotspunten te ontdekken, want dit moeten we proberen vast te houden!”