“Vanaf de eerste contacten voor het medewerkersonderzoek was ik positief verrast door het enthousiasme van de medewerkers van Effectory. De contacten verliepen in een zeer ontspannen sfeer. Er werd goed geluisterd. “

Marco van der Ploeg, locatiemanager van de Marke sprak met Karlijn Schouten (consultant Effectory) over het medewerkersonderzoek van de Marke.

Medewerkersonderzoek De Marke

Stichting de Marke is één van de meest vooruitstrevende zorgcentra van Nederland. Naast goed wonen en goede zorg, biedt de Marke namelijk ook tal van mogelijkheden voor plezierige sociale contacten en zinvolle bezigheden.

Een ontredderde organisatie

“Verbeteren van prestaties van een organisatie is van belang bij zowel goedlopende als minder goedlopende organisaties”, vertelt Karlijn Schouten. “In welke situatie verkeerde de Marke voor het uitvoeren van het medewerkersonderzoek?” “Toen ik in mei 2007 als locatiemanager bij de Marke aantrad, trof ik een ontredderde organisatie aan”, vertelt Marco van der Ploeg. “Verschillende externe partijen hadden geen vertrouwen meer. In korte tijd hadden meerdere bestuurders de Marke gepasseerd en was de organisatie min of meer technisch failliet. Een personeelsverloop van rond de 30% en een ziekteverzuim van 12% leverde andere uitdagingen op. Genoeg redenen dus voor de overgebleven medewerkers om geen vertrouwen meer in de Marke te hebben. En toch waren juist zij diegenen die de zorg aan de bewoners bleven leveren en ervoor zorgden dat de boel bleef draaien”, vervolgt Van der Ploeg trots. Karlijn haakt hier op in en benadrukt hoe belangrijk het is dat je eigen medewerkers vertrouwen hebben in de organisatie.

Crisismanagement

Door deze situatie werd er bij de Marke crisismanagement toegepast. Dit kreeg een extra impuls door het aantreden van een nieuwe bestuurder. Het resulteerde in enorme veranderingen die veel impact hadden op zowel bewoners als medewerkers. “Voor het management was het van groot belang te achterhalen hoe dit allemaal ervaren is.” Een medewerkersonderzoek biedt hiervoor uitkomst. “Wij wilden weten hoe de medewerkers nu tegen de Marke aankijken. En hoe zij de toekomst zien. Ook was het van belang om een nulmeting te hebben aangezien deze niet voorhanden was”, geeft Van der Ploeg aan.

Doelstellingen

“Hadden jullie ondanks tijden van crisismanagement doelstellingen voorafgaand het onderzoek vastgesteld?”, vraagt Karlijn. “Ondanks de hectische tijd hadden we wel doestellingen”, vervolgt Van der Ploeg. “Wij wilden inzicht krijgen in:

Hoe medewerkers de veranderingsprocessen en de handelswijze daaromtrent hebben ervaren;Op welke wijze en op welke momenten medewerkers betrokken wensen te zijn bij ontwikkelingen en voorzien willen worden van informatie; de loyaliteit naar de organisatie toe, in verband met het verzuim en verloop.”

Resultaten

Met een respons van maar liefst 69,6% biedt het onderzoek betrouwbare resultaten. Deze resultaten zijn bedoeld om te gebruiken bij het verder optimaliseren en professionaliseren van de Marke. De thema’s leidinggeven en communicatie zijn punten waar verbetering ligt. “Maar kijkend naar de periode voorafgaand aan het onderzoek was het niet verrassend”, zegt Van der Ploeg. “Prettig om te constateren was dat 87,4% van de medewerkers geen behoefte had om de Marke te verlaten.” Hoe zijn jullie aan de slag gegaan met de resultaten? “Vanuit de leden van het managementteam zijn drie algemene aandachtspunten uit het medewerkersonderzoek benoemd, vanuit de medewerkers drie afdelingsgericht aandachtspunten. Op basis daarvan zijn gezamenlijke aandachtspunten in samenspraak met de Ondernemingsraad vastgesteld. Er komen drie werkgroepen die werken aan projectopdrachten, gebaseerd op de uit het onderzoek voortgekomen en vastgestelde speerpunten.”

Samenwerking met Effectory

“Ik ben ook nieuwsgierig hoe de samenwerking met Effectory is bevallen. Kun je hier iets over vertellen?” Marco van der Ploeg vertelt, “Vanaf de eerste contacten was ik positief verrast door het enthousiasme van de medewerkers van Effectory. De contacten verliepen in een zeer ontspannen sfeer. Er werd goed geluisterd. Dat bleek onder andere uit de vragen die ons gesteld werden bij de intake en gedurende het traject. Maar ook de vertaling van wat wij wilden weten, omgezet in vragen, gaf aan dat men wist waarover wij het hadden. Zonder dat hier heel veel woorden voor nodig waren. Verheugend en soms verbazingwekkend was de reactiesnelheid op door ons gestelde vragen. Consequent zeer snelle reacties. De betrokkenheid vanuit Effectory was erg groot. Gedurende het traject werd vanuit Effectory met regelmaat even contact gelegd om te horen hoe het traject verliep. Kortom, de samenwerking was erg prettig en overtrof de verwachtingen.”

Daadkracht

Als laatste vraagt Karlijn Schouten. “Wat is jullie advies naar andere organisaties?”
“Door werkdruk of het gevoel daarvan, bestaat het grote risico dat een organisatie andere prioriteiten stelt dan het (intensief) werken aan de speerpunten, voortkomend uit het onderzoek.
Enthousiasme en betrokkenheid om zaken op te pakken nemen dan in een groot deel van de organisatie af. Daadkracht is van enorm belang om draagkracht te creëren om met de speerpunten aan de gang te gaan als collectief. Ons advies is de bal hoe dan ook rollende te houden.”