KWF Kankerbestrijding

“Wat opvalt aan Effectory is de klantgerichte, vriendelijke en beleefde manier van werken.”

Een tijd geleden alweer ben ik benaderd door Taco Slagter van Effectory. In eerste instantie stond ik op het punt het gesprek te verbreken, omdat ik dacht dat het ging om een telefonische verkoop. Ik kende Effectory niet en de naam “Effectory” zegt in eerste instantie niet zoveel over het product en de organisatie daarachter.

Taco bleek echter een voor ons bijzonder plezierige boodschap te hebben, namelijk een kosteloos medewerkersonderzoek. Bijzonder is dat KWF Kankerbestrijding door de medewerkers van Effectory is aangedragen. Toen dit allemaal eindelijk tot mij doordrong, was ik zeer onder de indruk van dit gebaar. Ook kwam dit voor ons op een heel goed moment.

Het momentum zit in twee dingen. Ten eerste hebben wij onze organisatie per 1 januari 2006 gereorganiseerd. Met die achtergrond is het heel interessant om na te gaan hoe medewerkers de organisatie nu ervaren. Daarnaast stond een RI&E in de planning (Risico Inventarisatie & Evaluatie), verplicht vanuit de Arbowet. Een RI&E kijkt nadrukkelijk naar het veiligheids- en welzijnsaspect van de organisatie en dit laatste punt bleek heel goed te combineren met het onderzoek van Effectory.

Wat mij opvalt aan Effectory is de klantgerichte, vriendelijke en beleefde manier van werken. Ik krijg sterk het idee dat mijn contactpersonen het a. heel leuk vinden om voor Effectory te werken en b. het heel leuk vinden om dit onderzoek voor KWF Kankerbestrijding te doen. Dat enthousiasme stimuleert ons weer in de uitrol van het onderzoek. Zo hebben we intern actief campagne gevoerd om zoveel mogelijk medewerkers de vragenlijst te laten invullen. Met het gevaar dat sommige medewerkers ongetwijfeld dachten “daar komen ze weer”. Uiteindelijk heeft dit een geweldige respons opgeleverd van ruim 85%.

Ik ben zeer benieuwd naar de resultaten van het onderzoek en op welke wijze het een bijdrage kan leveren aan het HRM beleid. Want samen met een enorm aantal vrijwilligers, zijn het ook de medewerkers die onze missie moeten realiseren: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven.