Perfetti van Melle

Renske de Wit

“Het succes is voor een groot deel te danken aan de inzet van de betreffende leidinggevende. Hij is echt naar zijn medewerkers gaan luisteren en heeft naar aanleiding van het medewerkersonderzoek belangrijke signalen opgepikt.”

Wat is leiderschap?

Goed leiderschap is bepalend voor het succes van elke onderneming. Maar wat is leiderschap? En hoe wordt u een goede leidinggevende? De antwoorden op deze vragen zijn voor elke organisatie verschillend. Leiderschap ‘ontstaat’ door het samenspel tussen de leider en de medewerkers. Bij Perfetti Van Melle weten ze inmiddels wat het belang is van de juiste leidinggevende.

Wat is leiderschap?

Sinds 2006 voert Perfetti van Melle in samenwerking met Effectory een uitgebreid medewerkersonderzoek uit. In dit onderzoek wordt het thema ‘leiding geven’ scherp onder de loep genomen. ‘Smaakmakend leiderschap’ is zelfs één van de speerpunten van Perfetti Van Melle. De organisatie houdt zich al meer dan 100 jaar bezig met het maken van snoepgoed en ze kunnen er geen genoeg van krijgen. De zoetwaren zijn inmiddels over de hele wereld verkrijgbaar. Corrie Stolk (HR): “Perfetti Van Melle is een organisatie waar je veel kansen krijgt. Het is een familiebedrijf met een internationale uitstraling”. Aansluitend hierop voegt Lieke van Aalten (communicatiemanager) toe dat het een organisatie is met een open sfeer die innovatief is op vele gebieden, ook op HR. De organisatie biedt werkgelegenheid aan meer dan 1050 medewerkers in Nederland.

Het medewerkersonderzoek

Waarom Perfetti van Melle koos voor een uitgebreid medewerkersonderzoek weet Van Aalten duidelijk uit te leggen: “In 2003/2004 hadden we te maken met een reorganisatie. Het is belangrijk als bedrijf om te weten hoe je ervoor staat na een reorganisatie. En juist herhaaldelijk meten zorgt voor een goede vergelijking.” Perfetti Van Melle is met sprongen voorruit gegaan. In 2008 scoort het bedrijf bij de afdeling Finance/ICT op leidinggeven zelfs een 7,5! Dit ligt aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde van een 6,9. Ten opzichte van de meting in 2006 waar op dit onderwerp een 6,6 wordt gescoord is dit helemaal opmerkelijk.

Effectory klantcases

Hoe wordt dit succes verklaard? Stolk: “Het succes is voor een groot deel te danken aan de inzet van de betreffende leidinggevende. Hij is echt naar zijn medewerkers gaan luisteren en heeft naar aanleiding van het onderzoek belangrijke signalen opgepikt. Aansluitend daarop heeft hij beslissingen genomen. Door het voeren van een consequent beleid is het geen eenmalige mindset geworden, maar een structurele verandering. Dit resultaat zorgt niet alleen voor een goede score voor het team Finance/ICT, de positieve energie werkt door in de hele organisatie.”

‘Smaakmakend’ leiderschap

Perfetti van Melle heeft als onderdeel van hun missie de volgende visie: Smaakmakers in snoep. Deze visie hebben ze doorvertaald naar een stijl van leidinggeven: ‘smaakmakend leiderschap’. “Het is moeilijk om één stijl in leiderschap te krijgen, daarom hebben wij over dit onderwerp een aantal vragen in het onderzoek opgenomen om dit te kunnen meten. Verder hebben we interne cursussen gegeven waar zowel de General Manager als de teamleiders in de fabriek gezamenlijk aan deelnamen” legt Van Aalten uit.

Innoveerkracht – 12 visionairs over nieuw leiderschap en sociale innovatie

Een goede leider is…..?

Van Aalten en Stolk: “Een open, integer en toegankelijk persoon die heel goed kan luisteren.”