Rijnlands Revalidatie Centrum

Imre Aniba

Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden

Dit is iets wat Het Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC) maar al te goed weet. Het RRC kwam namelijk als beste werkgever uit de bus van de 18 ziekenhuizen (waarvan 3 revalidatiecentra) die meededen aan de ‘Beste Werkgeversverkiezing 2009′. Met een 7,8 mag het RRC zich bovendien ‘Gouden werkgever’ noemen. Een prestatie om trots op te zijn. Maar wat doet het RRC ten opzichte van andere instellingen in de branche nu zo goed? Wat voor organisatie schuilt er achter de behandelkamers, trainingszalen en kliniek? Effectory sprak hierover met Harriët van der Meer, adviseur Personeel & Organisatie van het RRC.

“Door het uitvoeren van een medewerkersonderzoek is onze organisatie gevoed met strategische informatie over de arbeidsbeleving van onze medewerkers.”

Motivatie bepaalt de kwaliteit

De motivatie van medewerkers is bepalend voor de kwaliteit van zorg. Daarom is een medewerkersonderzoek voor het RRC van strategisch belang. Om precies te weten hoe betrokken en gemotiveerd de medewerkers van het RRC zijn, voerden zij in samenwerking met Effectory een medewerkersonderzoek uit.

RRC-ers blinken uit in samenwerken en blijken erg leergierig

Om het belangrijke werk in een revalidatiecentrum goed te kunnen uitvoeren is een soepele samenwerking tussen medewerkers ontzettend belangrijk. ‘Dit past bij onze multidisciplinaire werkwijze. Om de patiënt snel weer op de been te krijgen, moeten we in ons centrum allemaal op dezelfde lijn zitten. Of je nu arts bent, fysiotherapeut of verpleegkundige. Iedereen is daardoor heel gelijkwaardig. Deze sterke wil om samen te werken biedt ook kansen voor externe samenwerking’, vertelt van der Meer. Ook blijkt uit het onderzoek dat medewerkers hoge opleidingswensen hebben. Van der Meer: ‘Onze medewerkers hebben een sterke drive om te leren. Gelukkig maar, want dat is nodig om hoge kwaliteit te kunnen leveren aan onze complexe patiënten.’ Naast een goede samenwerking scoort het RRC ook zeer goed op onderwerpen als werkzaamheden, collega’s en algemene tevredenheid.

Gevoed worden door je eigen medewerkers

‘Door het uitvoeren van een medewerkersonderzoek is onze organisatie ‘gevoed’ met strategische informatie over de arbeidsbeleving van onze medewerkers’, vertelt Harriët van der Meer. ‘Onderwerpen waar wij bij ons eerste onderzoek inzicht in wilden krijgen waren: opleidings-, ontwikkelings- en loopbaanmogelijkheden en ondersteuning hierin, motivatie en betrokkenheid, binding aan het RRC en inspraak in organisatiebeleid.’ Effectory biedt door middel van haar onderzoek inzicht in de sterke en zwakke punten van alle delen van de organisatie. Door deze benadering krijgt het RRC een goed totaaloverzicht en kunnen onderwerpen waarover een extra scherp inzicht gewenst is eruit gelicht worden.

Speciale aandacht voor complexe organisaties

Effectory heeft voor ziekenhuizen een op maat gemaakt onderzoek ontwikkeld dat aansluit bij de complexe structuur van de organisatie. Meer dan 60 ziekenhuizen maken gebruik van dit unieke en doordachte onderzoek. Hierdoor is er een uitgebreide benchmark beschikbaar. Dit is voordelig voor het RRC, omdat zij haar resultaten zo kan vergelijken met die van andere zorginstellingen in Nederland. ‘Dit maakt het makkelijker om onze eigen gegevens te interpreteren’, aldus van der Meer. De uitvoering van het onderzoek is bij het RRC begeleid door een interne werkgroep waar medewerkers van verschillende afdelingen in participeerden. Dit zorgde voor een breed draagvlak, en dat is terug te zien in de bereidheid om de vragenlijst in te vullen. De totale respons is ruim 66%, dit is in vergelijking met andere zorginstellingen goed.

Van resultaat naar actie

‘Er wordt bij ons écht iets met de uitkomsten van het onderzoek gedaan. Onze medewerkers krijgen niet alleen bericht over de resultaten van het onderzoek, maar krijgen ook de gelegenheid om daarop te reageren’, vertelt van der Meer. De afdeling P&O organiseerde samen met het management per sector een bijeenkomst om de resultaten van het onderzoek te bespreken. Van der Meer: ‘Tijdens de besprekingen was te merken dat medewerkers het gevoel kregen dat ze serieus werden genomen. Er kwamen discussies los. En dat is juist goed. Daardoor kom je uiteindelijk verder met elkaar.’

Wat is het algemene gevoel na het onderzoek?

Van der Meer: ‘We zijn erg blij met een score van 7,8 op algemene tevredenheid. Daarmee behoort het RRC tot de beste werkgevers van Nederland. We wisten dat het goed werken is hier, maar dit overtreft onze verwachtingen!’