Selexyz

Renske de Wit

“Besteed veel tijd en aandacht aan een medewerkersonderzoek en zorg ervoor dat de directie er volledig achter staat”, adviseert Carla Beijer (HR Manager Selexyz) aan andere organisaties die een medewerkersonderzoek overwegen. Dit sluit goed aan bij de aantrekkelijke opzet van het medewerkersonderzoek van Effectory, dat een hoge medewerkers– en managementdeelname stimuleert.

Als je goed luistert naar de mening van medewerkers is het voor de hele organisatie positief

Wat speelt er precies in uw organisatie en in welke mate? Vaak heeft u wel een gevoel, maar concrete gegevens over plekken waar sprake is van ongemotiveerde medewerkers, slecht leiderschap, rolonduidelijkheid enzovoort ontbreken. Deze informatie krijgt u door regelmatig een goed opgezet medewerkersonderzoek te doen. Met het inzicht dat daardoor ontstaat, kunt u gericht ingrijpen om uw organisatie in zijn geheel sterker te maken. Selexyz heeft eind 2008 samengewerkt met Effectory op het gebied van medewerkersonderzoek en in 2010 zal er wederom een meting plaats gaan vinden.

Medewerkersonderzoek in veranderende tijden

“Onze medewerkers hebben dagelijks contact met onze klanten en kennen de details van de praktijk. Het is belangrijk om die kennis te gebruiken bij eventuele veranderingen.”

Boekhandels Groep Nederland (BGN) is een Nederlandse boekhandelsketen met 42 vestigingen. De organisatie biedt werkgelegenheid aan ca. 1000 medewerkers. BGN is het hoofdkantoor van de Selexyz boekhandels. Carla Beijer: “Wij hebben prachtige boekhandels in de centra van de grote steden waar de consument een breed en diep assortiment geboden wordt, daarnaast kleinere vestigingen in of nabij een hogeschool en/of universiteit van waaruit we studenten bedienen. Ook richten we ons op de zakelijke markt. Naast fysieke winkels hebben we onze sterk groeiende website.” Waarom is een medewerkersonderzoek belangrijk voor Selexyz? “Wij vinden het belangrijk om goed naar de mening en ervaring van onze medewerkers te luisteren; dat is in het verleden misschien wel eens te weinig gebeurd. Maar we beseffen ons ook dat je het nooit iedereen naar de zin kunt maken. Onze medewerkers hebben dagelijks contact met onze klanten en kennen de details van de praktijk. Het is belangrijk om die kennis te gebruiken bij eventuele veranderingen.” Zoals de huidige economische situatie? “Ja inderdaad, juist in de detailhandel zijn gevolgen merkbaar. Het is van belang om medewerkers flexibel en veranderingsgezind te houden in een maatschappij die sterk in beweging is. We zullen daar als organisatie in mee moeten en dat begint bij onze medewerkers. Daarbij is de ontwikkeling van medewerkers (zowel horizontaal als verticaal, intern en extern) belangrijk.”

De effecten van organisatieveranderingen

Wanneer medewerkers worden betrokken bij een medewerkersonderzoek dan voelen zij dat ze ertoe doen. Dat hun mening op prijs wordt gesteld. Dat geeft energie en dat is positief voor de organisatie. Zoals zojuist naar voren is gekomen is het in tijden van verandering essentieel om te weten hoe je ervoor staat als organisatie. Carla Beijer voegt nog toe: “We zijn ons door het onderzoek weer eens heel bewust geworden van de effecten die organisatieveranderingen op mensen hebben gehad. Niet dat we die veranderingen zouden willen terugdraaien, maar we denken wel dat een grotere mate van betrokkenheid vooraf tot een grotere acceptatie geleid zou kunnen hebben. In de toekomst willen we daar meer rekening mee houden. Daarnaast hebben we ervan geleerd dat het verwachtingspatroon van medewerkers grote invloed heeft op de resultaten van het onderzoek. Dat betekent dat we op een aantal gebieden helderheid zullen moeten geven over wat medewerkers wel of niet kunnen verwachten. Als voorbeeld: beloning komt er met een laag cijfer uit terwijl we juist meer betalen dan de CAO. In de detailhandel (en dat zijn wij tenslotte) kan er nu eenmaal niet meer betaald worden door de lage marges.” Suzanne Kessels, marketeer van Effectory, licht toe : “Daarom is vergelijkingsinformatie (benchmarkinformatie) op alle elementen zo ontzettend belangrijk. Effectory beschikt over de meeste uitgebreide benchmarks in Europa.” Carla Beijer haakt in: “Daarover zullen we dus nog meer duidelijkheid moeten geven in het wervings- en selectieproces, zodat mensen weten waar ze aan beginnen als ze bij ons komen werken. Gelukkig vinden onze medewerkers het leuk om bij ons te werken, omdat de inhoud van het werk uitermate boeiend is en de collega’s heel collegiaal met elkaar omgaan. Ook dat is één van de resultaten van het onderzoek.”

Het is leuk om te doen

Veel HR-managers vinden het uitvoeren van een medewerkersonderzoek in een grote organisatie een moeilijke opgave.Selexyz ervaart het als een intensief, maar motiverend project. “Als je het goed wilt aanpakken en de resultaten serieus wilt nemen, dan is het inderdaad best een intensief traject. Maar je leert er ontzettend veel van en het is leuk om te doen. Als je goed luistert naar de mening van je medewerkers, dan is dat uiteindelijk voor de hele organisatie positief. Gelukkig heeft Effectory ons bij de uitvoering goed geadviseerd en ondersteund”, vertelt Beijer. Draagvlak is erg belangrijk voor het succes van een medewerkersonderzoek. Hoe zorgen jullie voor draagvlak binnen de organisatie voor het uitvoeren van een medewerkersonderzoek? “Allereerst door leidinggevenden te betrekken en ze te motiveren voor het onderzoek. Daarnaast is het van groot belang dat medewerkers merken dat we daadwerkelijk iets doen met de resultaten. Dat zal hen een volgende keer nog meer motiveren om mee te doen.”

Beste winkelketen boeken en tijdschriften

Selexyz is winnaar van de titel ‘beste winkelketen boeken en tijdschriften’ (www.bestewinkelketen.nl). Wat hebben jullie als organisatie gedaan om deze titel te winnen en welke invloed hebben jullie medewerkers hierop gehad? “Door ervoor te zorgen dat het leuk is om in onze winkels rond te dwalen en tussen de boeken te snuffelen, en door onze klanten te leveren wat ze vragen. Dat betekent een goed op de klant afgestemde voorraad, het bieden van service door boeken die we niet in voorraad hebben te bestellen, en een klantgerichte houding van onze medewerkers.” Hieruit blijkt dat een klantgerichte houding essentieel is in de branche van Selexyz. Suzanne Kessels voegt toe:” Misschien een leuk idee als Effectory en Selexyz de mogelijkheden bespreken wat betreft een klantenonderzoek?