SIDN

Simone Bonnier

SIDN. Meer dan het bedrijf achter .nl

SIDN is de registry voor .nl, het top level domein voor Nederland. SIDN zorgt voor de uitgifte en goede werking van meer dan 3,5 miljoen .nl-domeinnamen en daarmee voor de vindbaarheid van miljoenen websites en e-mailadressen. Met een team van ruim 50 medewerkers en de inzet van mondiale, hoogwaardige technologie, spelen zij een cruciale rol in het hart van de Nederlandse e-business. SIDN heeft een actieve rol in de technische, beleidsmatige en politieke ontwikkelingen van het internet op nationaal en mondiaal niveau. Daarnaast zijn ze nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe, relevante technologieën zoals ENUM, die de wereld van de telefonie verbindt met die van internet.

Happy voelen in je organisatie

“Het opvallende is dat het bezig zijn met tevredenheid mensen direct al meer tevreden maakt.”

SIDN vindt het belangrijk dat hun medewerkers met enthousiasme met hun vak bezig zijn. Maar hoe zorg je er nu voor dat je als organisatie topprestaties levert en dat medewerkers met plezier en energie aan het werk zijn? Hanneke Kroneman, HR Manager bij SIDN, spreekt met Joost Booij, Consultant bij Effectory, over de dynamische wereld van SIDN. “Het opvallende,” zegt Kroneman, “is dat het bezig zijn met tevredenheid, mensen direct al meer tevreden maakt, zonder dat er nog iets veranderd is. Natuurlijk mag de daadwerkelijke actie niet uitblijven, maar ‘aandacht besteden aan’ is al een belangrijke eerste stap om te zorgen dat mensen zich happy voelen in een organisatie!” “Is dat dé reden waarom jullie een medewerkersonderzoek uitvoeren?”, vraagt Joost Booij. “Nou, nee” zegt Kroneman. “De reden is dat SIDN een optimale balans wil tussen de wensen van medewerkers enerzijds en de doelen en verwachtingen van de organisatie anderzijds. Door de snelle groei van de afgelopen jaren is er behoefte aan meer inzicht in wat er gebeurt op alle afdelingen. Verder draagt het doen van een onderzoek bij aan de transparantie van je organisatie. Open communicatie naar elkaar over goede en minder goede dingen. En zeker ook open communicatie en draagvlak vanuit het management maakt je als organisatie laagdrempelig en geloofwaardig. We wilden inzicht krijgen in de sterke punten van SIDN als werkgever volgens de medewerkers. Daarnaast was het doel om te kijken welke punten we kunnen verbeteren om onze mensen nog betrokkener, enthousiaster en tevreden te maken.”

Uitkomsten van het Medewerkersonderzoek

Het onderzoek geeft inzicht in alle HR variabelen. Het is aan de organisatie om te beslissen welke zaken zij willen uitlichten. “Ik ben benieuwd”, zegt Booij, “of jullie de informatie boven tafel hebben gekregen waar jullie naar op zoek waren?” Kroneman: ” Ja dat hebben we zeker. Het bleek erg belangrijk om onze kernwaarden, toch vaak containerbegrippen, meer te concretiseren naar gedrag van mensen. Op basis van input van onze medewerkers en management leidt dit tot een kernwaardenboekje, een soort missie ten aanzien van gemeenschappelijke waarden. Verder is er naar aanleiding van het medewerkersonderzoek veel aandacht besteed aan coachingsgesprekken door leidinggevenden en is onze beoordelingscyclus aangepast. Dit heeft geleid tot een betere score op eerlijkheid beoordeling, van een 6,2 naar een 6,9 wat ruim boven de benchmark zakelijke markt ligt. Een andere belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat door de sterk groeiende organisatie aandacht besteed moet worden aan duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden. Dit heeft onder andere geleid tot een duidelijke inrichting & structurering van de projectorganisatie. Wat ons verder opviel was een opvallend hoge score op werkzaamheden, een 7,8. Dit onderschrijft wat wij nastreven: een kennisorganisatie met een werkomgeving die (technische) experts ruimte en ondersteuning geeft om voldoening uit het werk te halen. Bovendien moeten ze zichzelf kunnen ontwikkelen in hun vakgebied. Dat past ook bij dit unieke en globaal opererende bedrijf achter .nl.”

Resultaat?

Kroneman is hier duidelijk over: “SIDN is over de jaren efficiënter, klantgerichter en flexibeler geworden”. Iedereen is zich bewust van waar we als organisatie heen willen. Je merkt dat mensen ook graag willen bijdragen en dat ze hier plezier aan beleven. De algemene tevredenheid is gestegen van 7,2 naar een 7,6!”