Medewerkersonderzoek RIBW K/AM

“Met tevreden medewerkers bereik je meer!”

Wat is de aanleiding dat RIBW K/AM heeft besloten om een medewerkersonderzoek bij Effectory uit te voeren?

Destijds heeft Effectory een presentatie gegeven tijdens het hoofden P&O overleg van de RIBW alliantie. Deze presentatie was zo positief ontvangen dat besloten werd om gezamenlijk in te stappen. Het grote voordeel daarvan is dat er een goede vergelijking kan worden gemaakt tussen de resultaten van de aangesloten RIBW’s en we hiermee onze resultaten echt op waarde kunnen schatten.

Wat vonden jullie het meest opvallendste of leukste aan het onderzoekstraject?

Allereerst is het vooral leuk en spannend om de resultaten terug te krijgen. Het is belangrijk om te weten wat er goed gaat en welke verbeteringen we kunnen realiseren. Verder werkte het goed om tijdens het onderzoek de respons te kunnen volgen via onze eigen pagina op het Effectory Customer Extranet. Hier konden we precies zien welke teams achterbleven qua respons en volgen of acties om medewerkers aan te sporen om de vragenlijst in te vullen effect hadden.

Hoe zijn de resultaten ontvangen binnen RIBW K/AM?

Leidinggevenden waren nieuwsgierig naar de resultaten van hun eigen teams. Goede resultaten geven veel voldoening. Minder goede resultaten zijn vanzelfsprekend een teleurstelling, maar tergelijkertijd ook een stimulans om met de minder positieve punten aan de slag te gaan.

Wat zijn jullie plannen naar aanleiding van de resultaten?

Ieder team heeft een plan van aanpak gemaakt. Deze plannen worden opgenomen in de jaarplannen. Binnenkort presenteren alle managers de plannen in het Management Team. Door te werken aan het verhogen van de medewerkertevredenheid zal dit zeker effect hebben op een nog betere dienstverlening aan onze cliënten. Immers met tevreden medewerkers bereik je meer!