Medewerkersonderzoek voor de zorg

Suzanne Mancini

Medewerkersonderzoek voor de zorg

Effectory heeft de afgelopen jaren met veel plezier ervaring op mogen doen met het uitvoeren van medewerkersonderzoek binnen de zorg. Om goed in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van onze klanten binnen de sector is nu een specifiek medewerkersonderzoek voor de zorg ontwikkeld. Met dit instrument krijgt u op eenvoudige wijze een helder beeld van de beleving van uw medewerkers en kunt u het beste uit uw mensen halen. Ruim 300 zorgorganisaties gingen u voor en kozen al voor dit onderzoek.

Wat kunt u verwachten van dit onderzoek?

Allereerst goede begeleiding bij de invulling en uitvoering door de zorgspecialisten van Effectory. U wordt geadviseerd over relevante onderwerpen voor uw branche. Uw wensen omtrent de inhoud worden gebundeld in een beknopte en aantrekkelijke vragenlijst. Na de afronding van uw onderzoek ontvangt u binnen een week:

  • Toegankelijke rapportages tot op afdelingsniveau. Makkelijk leesbaar, grafisch en kleurrijk.
  • Een plezierige en professionele presentatie van de resultaten.
  • Nazorg: uw leidinggevenden krijgen hulpmiddelen voor het opstellen van concrete actieplannen.

Mogelijkheden per branche

Voor vrijwel elke zorgbranche zijn specifieke vragen én een specifieke benchmark beschikbaar. Of u nu werkzaam bent voor een verpleeghuis, verzorgingstehuis, thuiszorgorganisatie, ziekenhuis, revalidatiecentrum, gehandicaptenzorgorganisatie of een GGZ instelling! Op de volgende pagina’s kunt u terecht voor meer informatie:

Professionele begeleiding

De zorgspecialisten van Effectory zijn 100% gefocust op het uitvoeren van medewerkersonderzoek in de sector. Zij zijn daarom op de hoogte van trends, kunnen qua vraagstelling inspelen op actuele problematiek en kunnen u optimaal adviseren over de meest bruikbare analyses>

Gratis informatiepakket voor de zorgsector