Medewerkersonderzoek voor Zorgverzekeraars

Het Medewerkersonderzoek voor Zorgverzekeraars is een initiatief van Vektis (het informatiecentrum voor de Zorgverzekeringsbranche), Effectory en de Nationale Tevredenheidsindex®.

Het instrument levert u een haarscherp inzicht in de tevredenheid van uw medewerkers. Maar het model gaat verder dan dat. U krijgt ook stap-voor-stap te zien hoe de tevredenheid de prestaties van uw organisatie beïnvloedt.

Wat kunt u verwachten van het onderzoek?

Een compleet inzicht in de beleving van uw medewerkers. Niet alleen tevredenheid, maar ook zaken als productiviteit, klantgerichtheid of de kans op verzuim komen aan bod. U scant uw hele organisatie.

  • U krijgt een traject waarbij we u al het werk uit handen nemen. De uitvoering kost u nauwelijks tijd;
  • Een beknopte en aantrekkelijke vragenlijst, naar uw wens schriftelijk en/of digitaal verspreid;
  • Toegankelijke rapportages tot op afdelingsniveau. Makkelijk leesbaar, grafisch en kleurrijk;
  • Een speciale gemeentelijke benchmark om uw resultaten mee te vergelijken;
  • Aandacht voor de inbedding van het onderzoek in uw organisatie: leuk om deel te nemen voor uw mensen, prikkelend tot verbetering voor uw leidinggevenden.
  • Met de heldere actiepunten kunt u direct aan de slag.

Verzekeraarsbenchmark

Uw resultaten vergelijken we met de specifieke Verzekeraarsbenchmark uit de Nationale Tevredenheidsindex®, de grootste en meest actuele bron met referentiecijfers. Zo plaatst u uw resultaten in perspectief!