Medewerkerspanel

Annette Capelle

Medewerkerspanel

Het medewerkerspanel adviseert je organisatie over specifieke vraagstukken. Het panel is een groep medewerkers waar je een vraagstuk aan voorlegt en die direct hun mening en verbetersuggesties geven.

In de praktijk merken we keer op keer dat de oplossing voor verbetering vaak al in de organisatie aanwezig is. Met het medewerkerspanel krijg je deze oplossingen boven water.

Hoe werkt het?

In een dagdeel komt het medewerkerspanel bij elkaar onder leiding van één van onze trainers. Er worden specifieke vraagstukken behandeld die meestal organisatiebreed spelen. Het panel vertegenwoordigt de mening van de medewerkers en denkt na over verbetersuggesties.

Open cultuur

Op deze manier kunnen medewerkers direct hun mening geven en kan hier ook direct een gevolg aan gegeven worden. Snelheid en concrete actie staan voorop bij deze aanpak. Het vraagt wel om een open cultuur, waarin medewerkers niet bang zijn om zich uit te spreken. Als er sprake is van zo’n open cultuur kan dit een hele effectieve en leuke manier zijn om periodiek kritisch met elkaar in de spiegel te kijken.