Meer inzicht in de onderzoeksresultaten

Anne Messchaert

Ben jij ook benieuwd hoe er vanuit verschillende hoeken wordt gedacht over een belangrijk thema binnen jouw organisatie? Naast het bekijken van de resultaten volgens één structuur, vaak de hiërarchische structuur, maakt Effectory het sinds de zomer van 2016 mogelijk om vanuit verschillende perspectieven naar de resultaten van het onderzoek te kijken.

Meer inzicht in de onderzoeksresultaten

Eén druk op de knop

Is jouw organisatie operationeel ingericht, maar vind je het ook waardevol om de resultaten vanuit functioneel oogpunt te bekijken? Wil je de resultaten van verschillende landen kunnen inzien, maar ook de scores van diverse leeftijdsgroepen? Dat gaat nu met één druk op de knop. Meerdere perspectieven betekent nóg meer inzicht in wat er waar speelt binnen jouw organisatie!

Inzicht op ieder niveau

Het uitgangspunt van alle medewerkersonderzoeken van Effectory is de input van medewerkers te gebruiken om de organisatie duurzaam te verbeteren. Om dit te bereiken is het belangrijk dat de resultaten van het onderzoek op ieder niveau en binnen iedere groep kunnen worden ingezien. Alleen dan wordt precies duidelijk wat er waar speelt binnen de organisatie en kan iedereen gericht verbeteren waar het nodig is. De organisatiestructuur is hierbij vaak leidend: dit bepaalt de opbouw van de organisatie en dus ook de groepen waarover wordt gerapporteerd.

Het is maar net hoe je het bekijkt

Via het online platform Resultaat & Actie van Effectory is het voor iedere manager of leidinggevende al mogelijk om de resultaten van het eigen team (of teams) direct te bekijken. Vanaf nu kunnen zij zelf in Resultaat & Actie de gewenste indeling kiezen, bijvoorbeeld geografisch. Of een perspectief vanuit demografische groepen. De resultaten passen zich dan automatisch aan. Opvallende scores kunnen je bewaren voor verdere opvolging en verbetering op ieder niveau.

Meer inzicht is meer ruimte voor verbetering

De grote meerwaarde zit hem in de opvolging van de onderzoeksresultaten. Opvallende resultaten vanuit alle perspectieven kunnen direct in Resultaat & Actie worden bewaard en verbeteracties zijn niet langer gebonden aan één vaste structuur. Hoe meer informatie het onderzoek oplevert, des te meer inzicht en kansen tot verbetering voor de organisatie.  De weg naar duurzaam organisatiesucces wordt zo nog makkelijker gemaakt!

Meer weten over de feedbackproducten van Effectory? Neem gerust contact op met onze adviseurs via 020 – 30 50 102 of voorlichting@effectory.nl.