Meer vertrouwen in de toekomst van woningcorporaties

Medewerkers hebben meer vertrouwen in de toekomst van hun woningcorporatie. Een positief signaal voor de sector. Op de stelling: ‘Ik heb vertrouwen in de toekomst van mijn woningcorporatie’ wordt met een 7,1 flink hoger gescoord dan vorig jaar (6,3) en het landelijk gemiddelde (6,3). Ook het vertrouwen in de directie is met een 7,1 enorm gestegen ten opzichte van vorig jaar (6,3). Bovendien is de baanonzekerheid binnen de sector enorm gedaald. Op de stelling: ‘Mijn woningcorporatie biedt mij voldoende baanzekerheid’ zien we met een 6,4 een forse stijging in de score ten opzichte van vorig jaar (5,4).

Meer vertrouwen in de toekomst van woningcorporaties

Renske de Wit, consultant bij Effectory reageert op dit prachtige resultaat: “Een verklaring voor het optimisme en vertrouwen binnen de woningcorporatiesector, is de transitiefase waarin de sector zich bevindt. De huidige veranderingen verlopen moeizaam voor de medewerkers en dit tast hun werkbeleving aan. Maar, er gloort wel degelijk licht aan het einde van de tunnel. Er wordt gewerkt aan de sector en deze is volop in beweging, op weg naar verbetering. Dit biedt hoop en mensen krijgen hierdoor, ondanks de huidige overgangssituatie, zin in de toekomst. Dit is heel mooi om te zien! Er is absoluut veel potentie binnen de woningcorporatiesector.”

Waarom is vertrouwen in de directie belangrijk?

De hamvraag blijft natuurlijk waarom vertrouwen in de directie zo ontzettend belangrijk is. De Wit legt uit: “Een inspirerende en goed communicerende directie heeft een positieve invloed op de mate van betrokkenheid en bevlogenheid van de medewerkers. Wanneer medewerkers vertrouwen hebben in de directie, hebben ze vertrouwen in het feit dat de organisatie goed en eerlijk met ze omgaat. Ze zullen dan ook eerder geneigd zijn om zelf goed met de organisatie om te gaan en zich volledig in te zetten voor de organisatie.”

Wilt u meer weten over werkbeleving bij woningcorporaties?

Sectormagazine Woningcorporaties

In het Sectormagazine voor Woningcorporaties leest u uitgebreid over de werkbeleving van medewerkers binnen de branche. Er worden verschillende actuele HR thema’s belicht en er wordt een vergelijking gemaakt tussen de branche en de rest van Nederland.


Vraag het Sectormagazine hier gratis aan