Meetinstrument Effectory opgenomen in pijler 2B van de Kwaliteitswaaier Gehandicaptenzorg

Lea Visser

Om de transparantie en kwaliteit van zorg te verhogen, zijn zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg verplicht om de cliëntervaringen te meten. Voorheen gebeurde dat met de CQ-index metingen, maar vanaf 2014 zijn instellingen verplicht een instrument te kiezen uit de Kwaliteitswaaier Gehandicaptenzorg voor het meten van cliëntervaringen. Effectory is met het meetinstrument, genaamd Cliëntervaringsonderzoek, opgenomen in pijler 2B van de Kwaliteitswaaier Gehandicaptenzorg.

In pijler 2B staat het meten van individuele cliëntervaringen centraal. Dit is gekoppeld aan de zorg- en ondersteuningsplancyclus. Kim Hofmeester, zorgconsultant bij Effectory, zegt hierover: “Effectory wil met behulp van dit meetinstrument een bijdrage leveren aan de verbetering van kwaliteit van bestaan van iedere individuele cliënt met een (verstandelijke) beperking. Het instrument meet ervaringen van cliënten over kwaliteit van de geleverde zorg en dienstverlening. Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt hoe een zorginstelling kan bijdragen aan de levenskwaliteit van de cliënt. De sector staat momenteel voor grote uitdagingen. Door de grootschalige bezuinigingen is het een pittige opgave om de kwaliteit van zorg en dienstverlening te bewaken en waar mogelijk te verbeteren. Dit alles start natuurlijk met het inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg en dienstverlening van je instelling, waarbij de wensen en behoeften van de cliënt niet vergeten mogen worden.”

Betrokkenheid bij de organisatie in de gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg wordt hard getroffen door de bezuinigingen

Natuurlijk is het in de huidige tijden onvermijdelijk dat er kritisch wordt gekeken naar zorguitgaven

Dat cliënten geconfronteerd worden met de bezuinigingen die het kabinet doorvoert, blijkt uit de brief die cliënten van de Hartekamp Groep stuurden naar Mark Rutte. Hierin geven zij aan dat zij zich zorgen maken over de bezuinigingen. Zo zijn de vergoedingen voor vervoer van en naar dagbesteding al sinds januari 2013 gehalveerd. Dit heeft tot gevolg dat cliënten die verder dan 8 kilometer van hun dagbestedingsplek wonen hoogstwaarschijnlijk naar een ander locatie moeten om te werken. Hier zijn zij boos en verdrietig over. Ook de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geeft veel zorgen voor cliënten. Gemeenten worden met ingang van 2015 geheel verantwoordelijk voor de ondersteuning, begeleiding en verzorging van mensen met een beperking die thuis wonen. Deze zorgonderdelen worden overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De overheveling van de begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf naar de Wmo gaat gepaard met een budgetkorting van maar liefst 25 procent. Hofmeester: “Natuurlijk is het in de huidige tijden onvermijdelijk dat er kritisch wordt gekeken naar zorguitgaven. Echter is het cruciaal om hierbij niet de kwaliteit van de geleverde zorg en dienstverlening uit het oog te verliezen. Juist door te vragen aan cliënten wat zij van de zorg en dienstverlening van hun instelling vinden en hoe zij die ervaren, krijgt u inzicht hoe uw instelling kan bijdragen aan hun levenskwaliteit”.