Betrokkenheid bij de organisatie in de gehandicaptenzorg

Anke Valent

De gehandicaptenzorg is een zeer gedecentraliseerde sector. Naast de vele locaties kennen de organisaties veel parttime dienstverbanden, kleine contracten en flexibele inzetbaarheid. Door de extramuralisering, de overgang naar de WMO en de toenemende druk van ‘meer met minder’ zal de hoeveelheid flexwerkers gaan toenemen.

Een beperkte betrokkenheid bij de grote organisatie

Zowel bij vaste medewerkers maar ook bij flexmedewerkers zien we een beperkte betrokkenheid bij de grote organisatie. Doordat er veel verandert in de sector, er bezuinigd moet worden en organisaties opnieuw kritisch naar hun structuur aan het kijken zijn, gebeurt er veel binnen de instellingen voor de medewerkers. Een sector waar lange tijd stabiliteit heeft geheerst zien we nu in een sneltreinvaart veranderen. Reorganisaties, structuurwijzigingen en de samenwerking opzoeken met externe partijen zijn aan de orde van de dag.

Het meten van individuele cliëntervaringen in de gehandicaptenzorg

Verbonden op lokaal niveau

Medewerkers voelen zich erg verbonden met hun cliënt, team en locatie. Minder verbinding voelen ze met de organisatie, andere locaties of teams en het management. Er ontbreekt eenheidsgevoel. Als je een medewerker vraagt waar hij/zij werkt zal eerder een groepsnaam genoemd worden dan de naam van de organisatie.

Waarom is dit een gemiste kans?

Medewerkers die enthousiast zijn over de organisatie en zich ermee verbonden voelen zullen altijd een stapje extra zetten voor het ‘eindproduct’.  Namelijk een kwalitatief goede dienstverlening. Uit onderzoek blijkt dat betrokken en bevlogen medewerkers innovatiever, creatiever en klantgerichter zijn dan medewerkers die niet betrokken en/of bevlogen zijn. Ze voeren niet enkel hun taken uit maar denken na over de meest efficiënte en effectieve manier om een prestatie te leveren. Ze delen kennis met elkaar, komen met goede ideeën om de organisatie te verbeteren en zetten een stapje extra voor hun eigen cliënt. Daarnaast zijn je medewerkers de beste ambassadeurs die je kunt hebben richting je klanten (cliënten en verzorgers), nieuwe medewerkers en potentiele vrijwilligers.

Nu de sector ook meer naar ‘buiten’ zal moeten treden om samen te werken in de wijken en aan de gemeentes te laten zien wat hun toegevoegde waarde is voor de samenleving en de dienstverlening aan gehandicapten, heb je goud in handen als je medewerker zich écht verbonden voelt met ‘de Organisatie’.

Hoe creëer je betrokken medewerkers?

Een heldere richting is de basis. Het is belangrijk dat de organisatie beslist en communiceert vanuit de oren en ogen van de medewerker en de cliënt, consistent en transparant is in de communicatie. Organisaties die beslissingen nemen omdat dit het beste is voor de cliënt en dat ook op die manier uitleggen hebben meer betrokken medewerkers. Medewerkers voelen namelijk dat de organisatie datgeen belangrijk vindt wat zij ook belangrijk vinden. Dit noemen we shared value.

Daarnaast is de betrokkenheid van ‘de top’ bij ‘de werkvloer’ essentieel. Het kan een flinke klus zijn om bij elke locatie langs te gaan, een halve dag mee te lopen en/of bij een werkoverleg aan te sluiten als Raad van Bestuur of directie maar je krijgt er gouden medewerkers voor terug. Medewerkers willen graag hun goede ideeën kwijt kunnen en voelen dat deze serieus genomen worden. Een platform om mee te denken kan gemakkelijk digitaal ingericht worden. Maar dat kan ook via de leidinggevende georganiseerd worden bij een rondje aan het einde van het werkoverleg of tijdens lunches/inloopuren van de Raad van Bestuur of directie. Belangrijk hierbij is dat duidelijk teruggekoppeld wordt wat wél of niét is opgepakt met de reden zodat medewerkers echt het gevoel hebben dat hun mening er toe doet.

Een goed faciliterende ondersteuning stimuleert betrokkenheid ook. Eenvoudige en goed werkende ICT-systemen waarop medewerkers hun gegevens in korte tijd kunnen aanleveren waarna de staf alles voor ze regelt maakt medewerkers enthousiast over de organisatie. Ze zien daardoor de toegevoegde waarde van ‘Het grotere geheel’ sneller en ervaren dat de organisatie om het primair proces draait en dus de cliënt draait. Als laatste zien we dat organisaties met weinig managementlagen een hogere betrokkenheid hebben onder ander omdat de medewerker zich dichter bij de top en dus de corebusiness bevindt.

Whitepaper: Hoe ga ik met sociale innovatie aan de slag

Sociale innovatie is een veelgehoorde term. Wat is het precies? Eenvoudig gezegd: gebruik maken van de ideeën in uw eigen organisatie.

Downloaden