Mijn employee journey bij Effectory

Danny Paulich

Nu ik drie jaar bij Effectory werk, realiseer ik het mij maar al te goed: feedback van medewerkers is van groot belang om als organisatie duurzaam succesvol te zijn. Een open feedbackcultuur zorgt ervoor dat ik me gehoord én gewaardeerd voel. In deze blog neem ik je mee in mijn ‘employee journee’.

Mijn employee journey bij Effectory

Niet alleen de individuele medewerker is gebaat bij continue feedback, ook de organisatie kan hierdoor optimaal inspelen op de ideeën en behoeften van haar medewerkers. Mijn collega’s en ik geven elkaar doorlopend feedback en ik geef meerder keren per jaar feedback op team- en organisatieniveau. De employee journey bestaat uit de belangrijkste loopbaanmomenten van medewerkers bij een organisatie. Deze cruciale momenten kunnen per organisatie of branche verschillen, maar de fases instroom, voortgang & doorstroom en uitstroom komen altijd terug.

Instroomonderzoek

50% van het verloop binnen organisaties vindt plaats in de eerste 120 dagen. Daarom is een goed instroomtraject cruciaal. In mijn beginperiode kreeg ik gelukkig de gelegenheid om feedback hierop te geven, ik kreeg binnen 25 dagen na mijn start bij Effectory een vragenlijst. Ik gaf feedback op mijn introductieweek, de mate waarin mijn verwachtingen zijn waargemaakt en de mate waarin ik mijzelf ingewerkt voelde. Mijn verbeterpunten zijn inmiddels meegenomen in het inwerktraject. Dankzij dit instroomonderzoek voelde ik me meteen betrokken bij Effectory, want mijn feedback werd vanaf dag 1 serieus genomen.

Voortgang & doorstroom

Voortgangsgesprekken met leidinggevenden heb ik nooit gehad in de afgelopen 3 jaar. We werken
namelijk zelfsturend, dus er zijn simpelweg geen leidinggevenden. Om elkaar te beoordelen en te kunnen groeien, geef  ik elk trimester feedback aan collega’s waar ik die periode het meest mee samenwerk. Andersom krijg ik dus ook feedback van verschillende mensen. Dit kunnen collega’s uit mijn eigen team zijn, maar ook iemand uit een ander team waarmee ik een bepaald project heb opgepakt.

Met mijn eigen team doen we elk kwartaal een Teamie-onderzoek. Dit is een online tool die snel inzicht geeft in de sterktes en zwaktes van het team. Elk team gaat hier vervolgens zelfstandig mee aan de slag. Met de Teamie kun je heel makkelijk de voorgaande kwartalen erbij pakken, om te zien waar verbetering in zit en waar verval is ingetreden.

Binnen Effectory krijgen we ook elk jaar de kans om met alle 150 medewerkers mee te denken over het wel en wee van de hele organisatie. Want wie anders dan je eigen medewerkers weten wat er beter, sneller en leuker kan. De vragenlijst wordt ieder jaar afgestemd op de actuele thema’s en er is genoeg ruimte voor eigen ideeën. Het medewerkersonderzoek geeft ons inzicht in de sterke- en verbeterpunten.

7 tips voor een Medewerkersonderzoek

Staat er een medewerkersonderzoek bij je op de planning of ga je binnenkort op een andere manier aan de slag met feedback van je medewerkers?

Downloaden

Brainstormsessies

Uit het Effectorybrede medewerkersonderzoek en de Teamies bleek dat de werkdruk structureel te hoog was. En voor sommigen waren hun taken en verantwoordelijkheden onduidelijk. Brainstormsessies voor alle medewerkers hebben er voor gezorgd dat we in 2017 de nodige interne aanpassingen door gaan voeren. Een mooi voorbeeld van sociale innovatie, dat ervoor zorgt dat we met Effectory duurzaam succesvol blijven.

Uitstroomonderzoek

Er komt -helaas- een dag dat ik bij Effectory vertrek. Ook dit is een belangrijk moment voor feedback. Zowel voor mij als voor Effectory. Ik kan aangeven wat ik heb geleerd, waarom ik weg ga en wat er beter kan. Het uitstroomonderzoek helpt Effectory (onnodig) verloop in de toekomst te voorkomen.

Zoals ik in mijn inleiding al aangaf: feedback van medewerkers is van groot belang om als organisatie duurzaam succesvol te zijn. De open feedbackcultuur heeft er zelfs voor gezorgd dat ik in mijn privéleven betere feedback kan geven aan de mensen om me heen.