Nederlandse medewerker weet niet wat de directeur doet

Guido Heezen

Effectory, Nederlands marktleider in medewerkersonderzoek, signaleert dat medewerkers onvoldoende op de hoogte zijn van de activiteiten van hun directie. De stelling ‘Ik vind dat de directie voldoende communiceert over waar zij zich mee bezig houdt’ wordt beoordeeld met een magere 5,1. Dat blijkt uit een recent, grootschalig onderzoek uitgevoerd onder ruim 300.000 medewerkers in Nederland.

Meeste onduidelijkheid in de zorgsector

In de zorg is de onduidelijkheid over het takenpakket van de directie het grootst, zorgmedewerkers beoordelen de stelling met een 4,2. In de onderwijssector en binnen woningcorporaties zijn medewerkers in verhouding het best op de hoogte, hier wordt een 5,6 gegeven. In de zakelijke markt wordt de stelling gemiddeld met een 5,0 beoordeeld.

In alle sectoren vinden medewerkers dat de directie niet goed op de hoogte is van het reilen en zeilen op de werkvloer. De stelling ‘De directie weet wat er leeft op de werkvloer’, wordt beoordeeld met een 5,0. Ook de stelling ‘ik vind dat de directie op een goede manier sturing geeft aan de organisatie’ kan rekenen op een matige beoordeling, namelijk een 5,9.

Voortrekkersrol

Guido Heezen, HRM trendwatcher en directeur van Effectory, geeft een toelichting op de resultaten: “Wij betreuren deze resultaten uiteraard. Bestuurders hebben een voorbeeldfunctie voor de medewerkers, vooral in deze economische tijd. Zij zijn degenen die richting geven aan de organisatie en hoewel ze natuurlijk niet alles kunnen vrijgeven, is transparantie over waar ze mee bezig zijn en wat ze bezig houdt in de regel nuttige informatie voor medewerkers. In succesvolle organisaties zien we volop transparantie, de directie en het management laten duidelijk zien waar ze mee bezig zijn en vragen ook regelmatig om input van hun personeel. Dit werkt heel inspirerend.”

Hoe kunnen directies duidelijker laten zien wat zij doen? “Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Communiceer voortdurend. Laat als bestuurder zien wat je doet om de organisatie in goede banen te leiden. Toon interesse in wat er leeft bij medewerkers en draag bij iedere gelegenheid uit waar de organisatie voor staat. Geef de visie door aan de medewerkers, zodat ze weten waar ze voor werken. De medewerker anno nu heeft steeds meer behoefte aan transparantie, en daar heb je aan te voldoen. Op dit vlak verbeteren hoeft ook niet zo lastig te zijn. Het kan voor directies juist een leuk en stimulerend onderdeel van het werk zijn.”