Aan de slag met de resultaten van het medewerkersonderzoek – Het monitoren van acties

Floor Pannekoek

Steeds meer organisaties laten het “aan de slag gaan” met de resultaten van een medewerkersonderzoek over aan de teams zelf. De teams bespreken de resultaten met elkaar en beslissen gezamenlijk waar ze aan willen werken én op welke manier ze dit gaan doen.

Een goede zaak natuurlijk. Alleen, hoe houd je op centraal niveau vinger aan de pols? Nemen alle teams ook echt hun verantwoordelijkheid? Welke teams moeten wellicht gestimuleerd of geholpen worden? En welke teams dienen nu juist als voorbeeld voor anderen?

Vooral van grotere organsaties horen wij steeds vaker dat ze hier tegen aan lopen. Om een oplossing te bieden, hebben we in Resultaat & Actie (zowel op het Effectory Customer Extranet als in de app) de mogelijkheid gecreëerd om de voortgang van acties te volgen. Het ziet er als volgt uit:

Het maken van een actieplan

In Resultaat & Actie kan elk team de eigen acties vastleggen en zijn de acties ook gemakkelijk met elkaar te delen. Kortom, een handige omgeving om als team je eigen actieplan te beheren.

Actieplan

Een bijkomend voordeel is dat als elk team dit op dezelfde manier én op dezelfde plek doet, iedereen binnen de organisatie ‘dezelfde taal spreekt’ én je op een hoger niveau goed kunt monitoren hoe het aan de slag gaan met de resultaten verloopt.

Voortgang van acties

In dit overzicht zie je in één oogopslag hoeveel acties er binnen een team zijn aangemaakt én hoeveel procent van deze acties is afgerond. Op deze manier houd je gemakkelijk vinger aan de pols én stimuleer je teams om de afgesproken acties ook vast te leggen. In de praktijk merken we namelijk dat acties die daadwerkelijk zijn vastgelegd én worden gemonitord veel meer kans van slagen hebben!

Innovatie: Voortgang van acties

Ook voor deze innovatie geldt dat we zullen blijven werken aan verdere verbetering en/of uitbreiding. Zo willen we het in de toekomst mogelijk maken om de inhoud van de verschillende actieplannen ook vanuit het voortgangsoverzicht in te kunnen zien. We horen graag jullie verdere wensen op dit gebied.