Nieuwe technische innovaties InternetSpiegel

Danny Paulich

Sinds de start van de samenwerking tussen InternetSpiegel en Effectory is er hard gewerkt aan een aantal technische innovaties. Het doel van deze nieuwe mogelijkheden is tweeledig; enerzijds het vergroten van het gebruiksgemak voor contactpersonen en anderzijds het verhogen van de betrokkenheid van leidinggevenden bij de onderzoeken die InternetSpiegel uitvoert. Door de mogelijkheid om leidinggevende nog meer te betrekken bij het onderzoek, wordt het voor organisaties eenvoudiger om de resultaten van een onderzoek op alle organisatieniveaus daadwerkelijk om te zetten naar een beter presterende organisatie. In dit artikel zal ik vier van deze innovaties behandelen.

Onderzoeksplatform (Customer Extranet) nu ook voor managers

Voor ieder onderzoek zetten we een online, beveiligde omgeving op binnen het Customer Extranet. Het Customer Extranet is het vernieuwde onderzoeksplatform voor InternetSpiegel. Binnen deze omgeving kunt u het hele project van begin tot het einde volgen. De planning, de communicatiematerialen, de respons, uw digitale rapportages en presentaties komen gedurende het traject beschikbaar binnen uw eigen omgeving. Binnen het platform richt u samen met projectteam van team InternetSpiegel uw project in. Naast een verdere verbetering van het gebruiksgemak zijn er twee belangrijke nieuwe elementen in het onderzoeksplatform:

1. Managers hebben toegang tot hun eigen deel van het onderzoeksplatform

Alle managers binnen de organisatie hebben toegang tot hun onderdeel van het Customer Extranet. Zij hebben toegang tot de gegevens van die organisatieonderdelen waar zij verantwoordelijk voor zijn. Dit stelt hen in staat om de respons te volgen, rapportages te bekijken en hun eigen actieplan te maken.

2. Meer aandacht voor het vertalen van resultaten naar actie

Een onderzoek is pas succesvol als de organisatie ook daadwerkelijk verbetert naar aanleiding van de resultaten. Vanuit deze gedachte is er op het onderzoeksplatform extra aandacht voor het vertalen van de resutaten naar actieplannen. Alles is er op gericht om de leidinggevenden hierbij te ondersteunen en de centrale contactpersoon binnen een organisatie te ondersteunen in het monitoren van de voortgang van de acties.

Respons app

De hoogte van de respons is een belangrijke bepaler van het succes van een onderzoek. Een hoge respons geeft de betrokkenheid aan van medewerkers bij het onderzoek en zorgt er in veel gevallen voor dat de uitkomsten van het onderzoek breder worden gedragen. Om de respons tijdens het onderzoek te kunnen volgen en positief te kunnen beïnvloeden hebben we de Respons app ontwikkeld. Deze app is op elke smartphone of tablet beschikbaar. Met deze app kunnen leidinggevenden -op alle niveaus binnen een organisatie- volgen hoe de respons zich ontwikkelt binnen de organisatieonderdelen waar zij verantwoordelijk voor zijn. Dit stelt hen in staat om het met hun teams te vieren als er een goede respons is en het onderzoek nogmaals onder de aandacht te brengen als deze onverhoopt achterblijft. Organisatie breed is het tevens mogelijk om te zien hoe de respons zich ontwikkelt zodat hierop kan worden bijgestuurd. Dit geeft extra grip op uw respons van een onderzoek.

Resultaat en actie (app & desktopversie)

Met ‘resultaat een actie’ helpen we leidinggevenden middels een interactief programma om de resultaten van het onderzoek te bekijken en deze om te zetten naar een concreet actieplan. ‘Resultaat & Actie‘ is zowel beschikbaar voor Ipad als op een desktopcomputer. Zo kunt u waar en wanneer u wilt – onderweg, op kantoor of thuis – op een gebruiksvriendelijke manier inzicht te krijgen in de resultaten. En daar vervolgens direct mee aan de slag te gaan. Deze tool maakt het voor elke manager makkelijk om op een intuïtieve wijze de belangrijkste resultaten van het eigen team (of teams) direct te bekijken. En vervolgens te verdiepen naar meer gedetailleerde informatie en scores waar dat gewenst is. ‘Resultaat en actie’ helpt om op een intuïtieve wijze de belangrijkste meest opvallende resultaten naar voren te halen, vast te leggen en om te zetten in een concreet actieplan.

Rapportages beschikbaar in vele vormen

Het is ons doel om de toegang tot de resultaten van onze onderzoeken voor alle betrokkenen zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dit is de reden dat de rapportages van de InternetSpiegel onderzoeken vanaf nu te bekijken zijn op alle gangbare devices; zoals tablets, smartphones en natuurlijk desktop pc’s. Daarnaast zijn de resultaten vanaf al deze devices te downloaden naar bijvoorbeeld .pdf en .ppt (optie) formaat.