Ontwikkelingen in de publieke sector

Johannes Ouendag

InternetSpiegel is een instrument voor medewerkersonderzoek en intern klantenonderzoek (iKTO) vanuit het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie van BZK zet –in samenwerking met de Stichting ICTU en Effectory- het programma InternetSpiegel in om goed werkgeverschap binnen de sectoren Openbaar Bestuur en Veiligheid te stimuleren. Een belangrijk onderdeel hiervan is het delen van kennis uit en recente ontwikkelingen in deze sectoren. Hieronder vindt u een overzicht van recentelijk gepubliceerde artikelen op www.internetspiegel.nl.

Topwerkgevers in het openbaar bestuur

Wat zijn de geheimen van de topwerkgevers? Een aantal van de hoogst scorende werkgevers uit de publicatie Feiten en Cijfers Overheid 2013 zijn geïnterviewd over hun succesfactoren. Secretaris-algemeen directeur Joan de Visser van Waterschap Scheldestromen legt uit hoe zij omgaan met vrijheid én discipline. Lees het artikel »
De rol van de werkvloer bij Reclassering Nederland wordt toegelicht door hoofd P&O Adea van Doorn. Lees het artikel » 
Beste werkgever van de publieke sector, het ministerie van Financiën, laat zien dat cohesie, het wij-gevoel en intrinsieke motivatie cruciaal zijn in het behalen van deze mooie prestatie. Lees het artikel »

The Great Game of Government: Ontketen de ondernemer in elke werknemer

Hoe ontwikkel je een open organisatie, waar verantwoordelijkheid breed gedragen wordt en iedereen actief deelneemt? Daniël van Geest en Brenda Vermeeren lichten dit toe aan de hand van The Great Game of Government. Leg verantwoordelijkheid laag in de organisatie, maak van elke medewerker een ondernemer en benut de volledige potentie van de medewerkers. Lees het artikel »

High Performance Teams en Spotify

Hoe Spotify een cultuur weet te creëren waarin mensen zich verantwoordelijk voelen en verantwoording nemen. Spotify heeft in indrukwekkend tempo de muziekwereld veranderd, groeit snel en heeft inmiddels 24 miljoen gebruikers waarvan 6 miljoen betalende. Hoe houd je medewerkers en teams betrokken als je zo snel groeit? Een Blog van Daniël van Geest. Lees het artikel »

Meer uit onderzoek halen met interventierecepten

InternetSpiegel wil samen met Effectory meer impact creëren met de uitkomsten uit medewerkersonderzoek. Organisaties kunnen meer halen uit hun onderzoek als zij ook daadwerkelijk aan de slag kunnen met de resultaten. Onze interventierecepten bieden praktische tips en handvatten die organisaties verder op weg helpen met de vervolgstappen na een medewerkeronderzoek. Bekijk de nieuwe interventiematrix » 

InternetSpiegel op HR-Festival #HRToekomst

InternetSpiegel gaf op 7 november in ‘t Spant in Bussum een workshop over High Performance Teams tijdens het HR-Festival #HRToekomst. Wat onderscheidt High Performance Teams van gewone teams en welke factoren maken dat excellente prestaties bereikt worden? Lees het artikel »