Onzekere tijden? Sterk leiderschap!

Guido Heezen

U kunt momenteel geen vakblad openslaan zonder te lezen over het belang van goed leiderschap. Wie de geschiedenisboeken erop naslaat, begrijpt snel waarom. In een onzekere situatie groeit de behoefte aan sterk leiderschap. Iedereen zoekt houvast, ook uw medewerkers. Toekomstperspectieven zijn onzeker, contracten worden niet verlengd, het ziekteverzuim stijgt. Hoe houdt u het hoofd koel en loodst u uw medewerkers door deze turbulente tijd heen? Hoe zorgt u ervoor dat u samen met uw medewerkers blijft presteren?

Allereerst wat feiten op een rij: sinds een jaar is de tevredenheid van medewerkers over hun leidinggevende dalende. Met name de vraag ‘Mijn leidinggevende geeft structuur ‘ is lager beoordeeld, met een 4,9 zelfs 10% lager ten opzichte van een jaar daarvoor. Op dit moment lijken de meeste medewerkers behoefte te hebben aan heldere opdrachten en sturing. Hoe geeft u daar op de juiste manier invulling aan?

Een duidelijk kader van verwachtingen

Een lastig aspect aan leidinggeven is het feit dat er nooit één stijl is die het beste werkt. Zoveel mensen, zoveel wensen. Goed leiderschap is ook in crisistijd op meerdere manieren te interpreteren. De roep om duidelijke aansturing groeit, maar toch zijn er ook medewerkers die juist gedijen als ze losgelaten worden om zelf invulling te geven aan hun taken.

Ondanks dit verschil kunt u duidelijkheid creëren door voor elke medewerker één ding op papier te zetten: uw verwachtingen en eisen. Iedereen heeft behoefte aan een kader waarbinnen de verwachtingen duidelijk zijn gemaakt. Voor sommige medewerkers is dat kader voldoende. Andere medewerkers hebben daarnaast behoefte aan rasters binnen dat kader. Aan meer gespecificeerde taken en toelichting. Deze inschatting kunt u in overleg met uw medewerkers maken.

Is goed leiderschap te beoordelen?

Absoluut! Ondanks de verschillende vormen van leidinggeven waar medewerkers behoefte aan hebben, is leidinggeven in de kern hetzelfde: het kader van verwachtingen moet hoe dan ook aanwezig zijn. Als dit het geval is, hebt u de eerste stap naar sterk leiderschap gezet.

Bent u benieuwd waar uw medewerkers behoefte aan hebben en in hoeverre u hen hierin voorziet? Er is maar één manier om erachter te komen: vraag het uw medewerkers! Effectory biedt speciaal voor dit doeleinde een leiderschapsanalyse aan. Hiermee brengt u voor elk team haarscherp in beeld welke factoren van invloed zijn op de beoordeling van leiderschap. En hoe deze factoren beoordeeld worden. Zo kunt u gericht aan de slag met factoren die de prestaties van uw medewerkers daadwerkelijk verhogen. Daarmee legt u de basis om uw medewerkers te laten excelleren! Zo stimuleert u optimale prestaties.