Organisatietrots belangrijker dan salaris

Guido Heezen

Hoe trots zijn uw medewerkers op uw organisatie? Uit de medewerkersonderzoeken van Effectory blijkt dat organisatietrots belangrijk is voor de tevredenheid en productiviteit van uw medewerkers. Opvallend genoeg belangrijker dan het salaris dat uw mensen ontvangen! Hoe is dat mogelijk en wat kunt u doen om de organisatietrots van uw medewerkers te verhogen?

Nederlandse medewerkers zijn momenteel zeer tevreden over hun werk, zij beoordelen hun baan gemiddeld met een 7,5. Dit is het hoogste gemiddelde sinds jaren. Ook de productiviteit scoort hoog: een 7,3,een ruime voldoende. En dit terwijl het salaris met een 5,7 juist matig beoordeeld wordt. Trots op de organisatie scoort een 7,0 en blijkt volop van invloed op de tevredenheid en productiviteit van medewerkers.

Salaris heeft weinig invloed op tevredenheid

Hoewel iedereen zijn salaris ontzettend belangrijk vindt, blijkt uit onze onderzoeken dat de hoogte van de beloning maar matig bepaalt in hoeverre een medewerker tevreden is en hard werkt. Salaris scoort altijd aan de lage kant: iedereen wil namelijk graag meer verdienen. Dit betekent echter niet dat het verhogen van het salaris ertoe leidt dat medewerkers tevredener zijn en beter hun best gaan doen. De correlatie tussen beloning en tevredenheid en productviteit is zwak. Tevredenheid en inzet ontstaan door goed werkgeverschap. En dat omvat veel meer dan hoog belonen. Een correcte beloning is een voorwaarde. Als die eenmaal eerlijk is vastgesteld, kun jij je als organisatie focussen op de zaken die écht het verschil maken voor je medewerkers.

Goed werkgeverschap maakt trots

Welke zaken maken dan het verschil voor medewerkers en zorgen voor goed werkgeverschap? Het onderscheid voor je medewerkers moet je als werkgever maken op zaken zoals werkzaamheden, arbeidsomstandigheden, ontwikkelingsmogelijkheden, collega’s of werksfeer. Dat zorgt voor een prettige, productieve sfeer en leidt tot organisatietrots. En die trots is belangrijk. Trotse medewerkers vinden hun organisatie oprecht leuk, raden hun werkgever aan bij vrienden en kennissen en hebben het gevoel dat zij bij hun organisatie passen. Zij zijn bereid om zich extra in te zetten om bij te dragen aan het succes van de organisatie. In deze tijd is dat van onschatbare waarde. Het komt de productiviteit van elke organisatie ten goede.

Hoe verhoogt u de organisatietrots?

Inzicht in uw werkgeverschap krijgt u met het medewerkersonderzoek van Effectory. Dit geeft u een haarscherp inzicht in de perceptie van uw medewerkers ten aanzien van alle belangrijke HR variabelen. U ziet zo precies wat de sterke punten zijn van uw organisatie, bijvoorbeeld de prettige werksfeer of de goede ontwikkelingsmogelijkheden. Deze kunt u duidelijk benadrukken. Ook ziet u eenvoudig welke punten voor verbetering vatbaar zijn volgens uw medewerkers. Het ene team kan problemen hebben met de werkdruk, bij het andere team is leiderschap misschien een issue. Wanneer u werkt aan de juiste thema’s, zult u zien dat de mening van uw medewerkers over de gehele linie positiever wordt. En dat vergroot de organisatietrots en inzet!