Parttimers meer tevreden dan fulltimers

Guido Heezen

Parttimers zijn meer tevreden over hun werk dan fulltimers. Dat blijkt uit vergelijkend onderzoek van Effectory, marktleider in medewerkersonderzoek. Organisaties hebben hiermee een groot potentieel in handen.

Nergens in Europa werken zoveel parttimers als in Nederland. Het aantal mensen dat parttime werkt neemt sinds jaar en dag in populariteit toe, zowel onder vrouwen als mannen. Momenteel werkt zelfs 33% van de werkzame Nederlandse beroepsbevolking parttime. Wat betekent dat de Nederlandse productiviteit steeds meer afhangt van deze parttimers.

HR-beleid gaat voorbij aan parttimers

Ondanks dat parttimers een steeds belangrijkere rol in het Nederlandse bedrijfsleven innemen, gaan organisaties hier in hun HR-beleid vaak aan voorbij. Tenminste, wanneer het gaat om het verzamelen van informatie over deze groep medewerkers. Van de vele honderden organisaties die jaarlijks een medewerkersonderzoek laten uitvoeren door Effectory, maakt slechts een relatief klein percentage in de uitkomsten onderscheid naar parttime en fulltime medewerkers. Dit terwijl de onderzoeksresultaten van Effectory laten zien dat parttimers een stuk positiever in de organisatie staan dan fulltimers.

‘Juist doordat er in Nederland een relatief hoog percentage aan parttimers is, doet een organisatie er goed aan hier met het HR-beleid rekening mee te houden. Dit gebeurt niet altijd, waardoor organisaties veel potentie mislopen. Dat is jammer, want het bedrijfsleven wordt steeds meer afhankelijk van deze groep van de beroepsbevolking’ zegt Marc Sijtstra, directeur van Effectory.

Keuze tussen een parttime of fulltime medewerker: makkelijk gemaakt?

Parttimers worden nog te vaak als de underdog van de organisatie gezien. Onterecht volgens Sijtstra. ‘Parttimers zijn meer gemotiveerd en tevreden dan fulltimers. Gemotiveerde en tevreden medewerkers melden zich minder vaak ziek, zijn productiever en stralen hun geluk uit naar klanten.’ Toch is de keuze tussen een parttimer of fulltimer vaak makkelijk gemaakt. ‘Fulltime medewerkers bieden continuïteit. Je moet je echter afvragen of continuïteit wel opweegt tegen de positieve manier waarop parttimers in de organisatie staan. De onderzoeksresultaten brengen dit in een nieuw perspectief.’

Investeer in de toekomst: bied gelijke ontwikkelingsmogelijkheden

Gemiddeld scoren ontwikkelingsmogelijkheden voor parttimers en fulltimers gelijk. Wel zijn er tussen organisaties grote verschillen te zien. ‘Het ligt er helemaal aan hoe organisaties omgaan met parttimers. Parttime werken is in Nederland vanzelfsprekend, maar nog te weinig organisaties richten hun HR-beleid hier op in. Parttimers hebben zelden dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden als fulltimers. Organisaties investeren vaak liever in iemand die zijn kennis en vaardigheden iedere werkdag etaleert. Er moet dus een cultuuromslag plaatsvinden. Parttimers staan goed in de organisatie, wees daar bewust van en gebruik deze potentie door parttimers dezelfde kansen te bieden als fulltimers,’ besluit Marc Sijtstra.

De cijfers: parttimers versus fulltimers

Parttimers oordelen positiever over hun functie, arbeidsomstandigheden, collega’s, leidinggevende, organisatie en beloning dan fulltimers. Vooral op het gebied van beloning en arbeidsomstandigheden zijn grote verschillen te zien. Over ontwikkelingsmogelijkheden oordelen parttimers en fulltimers gelijk.