Periodiek of continu meten binnen de gehandicaptenzorg

Het uitgangspunt binnen de gehandicaptenzorg is dat het cliëntenonderzoek verbeterinformatie oplevert voor iedere individuele cliënt. Steeds meer gehandicaptenzorgorganisaties kiezen ervoor om het moment van onderzoek zo dicht mogelijk te laten aansluiten op de zorgplanbespreking. 

Periodiek of continu meten binnen de gehandicaptenzorg

Continu of periodiek meten

De meest effectieve en efficïente manier om een koppeling naar het zorgplan te maken, is door het onderzoek continu uit te voeren. Bij periodieke uitvoering kan het immers voorkomen dat het onderzoek wordt uitgevoerd vlak na een zorgplanbespreking. Hierbij wordt het momentum van het bespreken van de antwoorden met de cliënt, de cliëntvertegenwoordiger en de begeleider, de zogenaamde de driehoek, net gemist. Kim Hofmeester, zorgconsultant bij Effectory zegt hierover: “We zien dat de vraag naar het uitvoeren van continu onderzoek binnen organisaties in de gehandicaptenzorg stijgt. Bij een continu onderzoek wordt de cliënt gevraagd de vragenlijst in te vullen vlak voor zijn of haar zorgplanbespreking. Op deze manier zijn de antwoorden op de vragenlijst beschikbaar vóór de zorgplanbespeking, zowel voor de cliënt, de cliëntvertegenwoordiger als de begeleider. De zorgplanbespreking kan worden aangegrepen om de antwoorden te bespreken en indien nodig hierover afspraken te maken voor het zorgplan. Omdat de zorgplanbespekingen van cliënten binnen gehandicaptenzorgorganisaties decentraal gepland worden, ligt de regie voor verspreiding van de vragenlijsten bij de locaties zelf. Door de regie van verspreiding bij de locaties te houden, sluit het onderzoek goed aan bij hun reguliere werkwijze. Uiteraard is het wel mogelijk om per kwartaal de resultaten geaggregeerd te ontvangen, gericht op overkoepelende actieplannen en beleid van de totale organisatie.”    

Aan de slag op individueel cliëntniveau

Of u er nu voor kiest om periodiek of continu te meten; het uitvoeren van een cliëntenonderzoek is pas effectief als er iets met de resultaten gebeurt. De rapportages per cliënt kunnen worden toegevoegd aan het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD), waardoor het onderdeel wordt van de zorgplancyclus van uw organisatie en het als input dient voor de ondersteuningsplanbespreking tussen de cliënt, de cliëntvertegenwoordiger en zijn of haar persoonlijk begeleider.