Werkgeverschap naar een hoger niveau: Effectory's World-class Workplace event 

Sam van Diemen

Het World-class Workplace evenement bracht brancheleiders en gepassioneerde HR professionals samen om de laatste trends en best practices op het gebied van employee wellbeing, goed werkgeverschap en initiatieven rondom ESG  te bespreken. Een opvallend moment was de kennissessie onder leiding van de People Strategy Consultants van Effectory, waarbij de nadruk lag op de belangrijkste componenten van werkgeverschap, waaronder Employee Wellbeing, Diversity, Inclusion en ESG. In deze blogpost duiken we dieper in deze belangrijke onderwerpen en verkennen we de exclusieve DE&I-sessie die onze consultants aanbieden om organisaties te helpen een meer diverse, inclusieve en bloeiende werkplek te creëren.  

Werkgeverschap naar een hoger niveau: Effectory’s World-class Workplace event 

Werkgeverschap – Waarom nu? Navigeren door het post-COVID bedrijfslandschap  

In Europa is een groot verloop een grote zorg voor HR-professionals en C-suite executives, waarbij 99% van de organisaties worstelt met verschillende uitdagingen op het gebied van talent – waaronder diversiteit van het personeelsbestand en een toename van het “stille vertrek”. Deze trend wordt onderstreept door de laatste statistieken: in 2022 voelt slechts 63% van de werknemers zich energiek op het werk, tegenover 74% in 2019. Dat is een relatief sterke daling voor een tijd waarin de werkomstandigheden eigenlijk beter zouden moeten worden, in plaats van slechter (Mercer, 2023).    

Als gevolg daarvan is het verbeteren van de werknemerservaring de hoogste HR-prioriteit geworden in 2023 (Mercer, 2023).  

Wat is werknemerschap?  

Employership is het overkoepelende concept dat alle aspecten van goed werkgeverschap omvat. Het verwijst naar de inspanningen van een organisatie om een positieve en ondersteunende werkcultuur te creëren, waar werknemers zich gewaardeerd, geïnspireerd en volledig betrokken voelen. De kern van Werkgeverschap is de inzet om de diverse behoeften van uw personeel te begrijpen en aan te pakken, een gevoel van saamhorigheid te bevorderen en een gedeeld gevoel van doelgerichtheid te stimuleren.  

The relationship between employership and employeeship

Wat maakt een goede werkgever?  

De kwaliteiten van een goede werkgever gaan verder dan het aanbieden van concurrerende salarissen en voordelen; ze omvatten sterk leiderschap, effectieve communicatie en een oprechte betrokkenheid bij het welzijn en de ontwikkeling van werknemers. Als werknemers ervaren dat een van deze thema’s ontbreekt, zal dit het verloop en de wens van uw werknemers om de organisatie te verlaten, doen toenemen.  

Inspirerende toekomstvisie en goed leiderschap  

Een inspirerende toekomstvisie motiveert werknemers om te geloven in het doel van de organisatie en te streven naar collectief succes. Effectief leiderschap is een essentieel onderdeel van deze visie. Goede werkgevers bevorderen een omgeving waarin leiders aanspreekbaar, transparant en ondersteunend zijn, waardoor werknemers in staat worden gesteld te groeien en hun vaardigheden te ontwikkelen. Sterk leiderschap omvat ook duidelijke communicatie over de doelstellingen van de organisatie en biedt werknemers de begeleiding en de middelen die zij nodig hebben om uit te blinken in hun functie.   

Uit onze gegevens blijkt dat hoog scorend leiderschap overeenkomt met een toename van 32% in de betrokkenheid van werknemers (Bron: Effectory).  

The Impact of Good Hybrid Leadership on Organizational Success  

De vier pijlers van werkgeverschap  

C-suite executives hebben ingezien dat de pandemie het belang van de gezondheid en het welzijn van werknemers benadrukt. In feite gelooft 36% van hen dat investeringen in de gezondheid van werknemers een meetbaar rendement hebben opgeleverd. Bovendien erkent 41% van de leidinggevenden dat de pandemie een volledige heroriëntatie van het werk, het personeel en de werkplek heeft vereist. Deze veranderingen hebben geleid tot een grotere nadruk op flexibele werkregelingen, het welzijn van werknemers en de algehele balans tussen werk en privéleven (Mercer, 2023).   

1. Milieu, maatschappij en bestuur  

Als we nadenken over de toekomst van werkgeverschap, kunnen we onmogelijk voorbijgaan aan het groeiende belang van ESG – milieu, maatschappij en goed bestuur – in de bedrijfsstrategie.    

Steeds meer bedrijven erkennen het belang van hun sociale impact en proberen die als leidraad in hun besluitvormingsproces op te nemen. Authenticiteit is naar voren gekomen als een belangrijke factor voor een gevoel van doelgerichtheid, dat nu een topprioriteit is voor werknemers.   

Het sociale aspect van ESG heeft belangrijke gevolgen voor zowel de perceptie van werknemers als de praktijk op de werkplek. Door de voortdurende nadruk op welzijn streven bedrijven naar een gezonde en stimulerende werkomgeving. Deze aandacht is alleen maar groter geworden in het licht van de COVID-19 pandemie, nu bedrijven worstelen met nieuwe manieren om het fysieke en mentale welzijn van hun werknemers te waarborgen en tegelijkertijd de productiviteit en de integriteit van de organisatie te handhaven.    

2. Gelijkheid  

Gelijkheid, of eerlijkheid op de werkplek, is een cruciaal aspect van het werkgeverschap. Het gaat erom gelijke kansen voor groei en ontwikkeling te bieden, alle werknemers eerlijk te behandelen en te zorgen voor transparante besluitvormingsprocessen. Door gelijkheid te bevorderen kunnen bedrijven een gevoel van saamhorigheid creëren, toptalent behouden en een positieve employer brand handhaven.  

Level up on gender equality: give your employees a voice  

3. Diversiteit en inclusie  

Diversiteit gaat over het erkennen en waarderen van de unieke achtergronden, vaardigheden en perspectieven die elke werknemer meebrengt. Een divers personeelsbestand bevordert creativiteit, innovatie en aanpassingsvermogen, waardoor organisaties kunnen gedijen in een voortdurend veranderende wereld.

Promoting diversity and inclusion in your organization   

Als we naar de toekomst kijken, is het duidelijk dat Millennials en Generatie Z veel waarde hechten aan werkgevers die actief investeren in het bevorderen van inclusie en sociale verantwoordelijkheid. Gedreven door hun waarden en de wens om een positieve impact te hebben, voelen deze jongere generaties zich aangetrokken tot organisaties die diversiteit en gelijke kansen hoog in het vaandel hebben staan. In ons eigen werk zien we dat het bevorderen van een inclusieve werkomgeving tot 50% meer loyale en betrokken werknemers oplevert. Dit verhoogde gevoel van loyaliteit en betrokkenheid verhoogt niet alleen de tevredenheid en het behoud van werknemers, maar verbetert ook de innovatie, samenwerking en algemene prestaties.  

DE&I Sessie: Boek vandaag nog!  

Onze People Strategy Consultants bieden een gespecialiseerde DE&I-sessie, ontworpen om u te helpen een diverse en inclusieve werkomgeving te creëren die leidt tot een hoger behoud van werknemers. Als u geïnteresseerd bent in het versterken van het werkgeverschap van uw organisatie door uw DE&I-initiatieven te verbeteren, neem dan contact op met je Customer Success Manager en boek vandaag nog deze transformatieve sessie.  

4. Zingeving  

Zingeving verwijst naar het proces om werknemers een duidelijk doel te geven en hun werk af te stemmen op de missie en waarden van de organisatie. Wanneer werknemers begrijpen hoe hun bijdragen een verschil maken, zijn ze eerder betrokken, gemotiveerd en toegewijd aan het succes van het bedrijf.  

Conclusie  

Effectory’s World-class Workplace evenement leverde waardevolle inzichten op in de belangrijkste componenten van werkgeverschap. Door prioriteit te geven aan Employee Wellbeing, Equality, Diversity, Inclusion en Zingeving kunnen organisaties een ondersteunende en inclusieve omgeving creëren die succes bevordert. Mis de kans niet om gebruik te maken van de expertise van onze consultants en uw DE&I-initiatieven naar een hoger niveau te tillen. Neem vandaag nog contact op met uw Customer Success Manager om uw sessie te boeken!  

Bronnen  

Mercer. (2023). Global Talent Trends 2022–2023: Rise of the relatable organization. In www.mercer.com. Op 19 april 2023 ontleend aan https://www.mercer.com/our-thinking/career/global-talent-hr-trends.html