Diversiteit

Diversiteit begint bij inclusie

Hoe zorg je voor meer diversiteit binnen je organisatie? Een inclusieve organisatiecultuur is daarvoor een voorwaarde.

Kim Christiaans

Aan de slag met inclusie en diversiteit in jouw organisatie

In de afgelopen weken veroorzaakte de Black Lives Matter beweging een levendige discussie. Veel organisaties worstelen nu met de vraag: zijn wij inclusief?

Marlies Pellikaan