Samen winnen tijdens de kredietcrisis

Suzanne Mancini

De Romeinen wisten het al: het moreel van de troepen bepaalt wie de slag wint. Dat gemotiveerde medewerkers bepalend zijn voor het succes van uw organisatie, is u uiteraard bekend. Hoe essentieel, blijkt in de huidige economische situatie. De kredietcrisis dwingt organisaties tot een professionaliseringsslag in het personeelsbeleid.

Meer dan ooit is het namelijk zaak om exact voor ogen te hebben hoe uw organisatie ervoor staat en goed contact te houden met uw medewerkers. Hoe positief staan zij tegenover uw organisatie? Zijn zij bereid in krappe tijden een tandje bij te zetten, ook wanneer hier misschien een lagere bonus tegenoverstaat? Hoe wordt de werkdruk ervaren, kan er efficienter gewerkt worden met minder mankracht­? Of is er, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, ruimte voor nieuw personeel?

Onzekerheid

Het antwoord op deze vragen helpt om uw personeelsbeleid af te stemmen op de kredietcrisis. Dat dit verstandig is, wordt breed onderkend. De gevolgen van de kredietcrisis zijn inmiddels voor iedereen voelbaar. Toch is er een drempel om het personeelsbeleid ook daadwerkelijk onder de loep te nemen. De meest genoemde reden? Onzekerheid. Het is voor veel HR managers moeilijk in te schatten waar zwakke plekken, en dus bedreigingen voor de organisatie liggen. Sterke punten zijn vaak sneller aan te wijzen, maar zijn dit ook daadwerkelijk punten die bepalend zijn voor succes?

Besparen

Heldere stuurinformatie lijkt de sleutel. Marc Sijtstra, directeur van Effectory (marktleider in medewerkersonderzoek) beaamt dit. “Als er iets duidelijk is gebleken de afgelopen jaren, is het wel dat het kritisch doorlichten van de organisatie loont. Inzicht in de sterke en zwakke punten van een organisatie vormt namelijk de basis voor een goed personeelsbeleid. Dit levert profijt op bij het behouden van waardevolle mensen, maar ook bij het aantrekken van nieuw personeel”, aldus Sijtstra. En dat levert meer op dan alleen een positieve sfeer in deze roerige tijden. Het is bijzonder waardevol als iedereen efficiënt en gemotiveerd werkt; dit bespaart kosten. En dan blijven andere positieve neveneffecten, zoals een hogere klanttevredenheid, nog buiten beschouwing.”

Röntgenscan

Effectory heeft een wetenschappelijk model ontwikkeld om organisaties door te lichten, de Effectory Organisational X-Ray®. “De naam zegt het al”, legt Sijtstra uit. “Het model is vergelijkbaar met een röntgenscan, waarbij de conditie van alle belangrijke HR variabelen zichtbaar wordt.” Het model laat niet alleen zien hoe tevreden medewerkers zijn, maar ook wat het effect daarvan is op de prestatie van een organisatie. Goed werkgeverschap en goed werknemerschap worden hiervoor beiden onder de loep genomen. “Traditioneel tevredenheidsonderzoek beperkt zich doorgaans tot het beoordelen van werkgeverschap. Dit levert een wat eenzijdig beeld op”, legt Sijtstra uit. “Je doet het immers samen. Het is goed om de vraag te stellen: Wat kun je als organisatie betekenen voor je medewerkers? Maar vergeet niet: Wat kunnen je medewerkers betekenen voor jou? Zeker tijdens de huidige kredietcrisis is dit soort informatie erg kostbaar.”

Wilt u weten hoe de conditie van de HR variabelen in uw organisatie is? Neem dan contact op met de afdeling Voorlichting van Effectory: 020-3050102. Een e-mail sturen kan ook:voorlichting@effectory.com.